Kurs høsten 2019

Kasserer-/valgkomitékurs

holdt kurs 10.oktober - 17.oktober  -12.november 2019

se vedlegg for å melde deg på gratis kurs,

organisasjonskurs ble dessverre avlyst.Kassererkurset går som avtalt

valgkomitekurs i Seljord 17.10.  ble dessverre avlyst

Valgkomitekurs tirsdag 12.november 2019 i Skien, avholdt.

0 resultater