Generalsekretær Harald O. Norman utfordrer ordførerkandidater. Fra v. Jan Erik Johannessen (SV), Morten K. Haraldstad (KRF), Finn Bjørn Rørvik (H), Isaac Daasnes (Rødt), Svein Arne Haugen (A), Søren G. Hodne (Sp) o

Vellykket valgmøte på Evje.
"Stinn brakke" i Evjeheimen mandag kveld.

Evje og Hornnes Pensjonistforening startet høstens møteserie med valgmøte i Evjeheimen mandag 2. september. 
7 av partiene som stiller til årets kommunestyrevalg møtte med sine ordførerkandidater.

Møtet skulle vise seg å bli en publikumstreffer. Generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald Olimb Norman var invitert til å være utspørrer i den politiske debatten, og han var i storform. Panelet ble "grillet" på alt fra helse/omsorg, miljø, kommunikasjonstjenester osv. Samtlige av listetoppene evnet å svare godt for seg, tydeligvis gjort hjemmeleksa!

Programmet, som varte i drøye 3 timer, bare avbrutt av 45 minutter til mat og utlodning, holdt salen på tå hev helt til slutt. Siste delen av kvelden var avsatt til spørsmål fra salen, og helt til slutt korte appeller fra kandidatene. 

Neste medlemsmøte er 7. oktober, som vanlig i Evjeheimen, kl. 18.

Grunnet liten plass til teksting under bildet har navn på siste deltager falt bort. Det skal stå : Glenn Cato Christensen (V)

0 resultater