Glade turgåere på tur i Østmarka 

Skauturkomiteen og "Den gyldne spaserstokk" innbyr til skauturer i 2015

Ut i marka med 60 PLUSS

Vårens turer

Onsdag 15. april

Start: Frogn videregående skole (Fvs).

Turen går på østsiden av Oppegårds-tjernet og fortsetter rundt Breimåsan.

Vi avslutter langs vestsiden av Oppegårdstjernet og tilbake til Fvs.

(Turen er beskrevet av A & B Løvland i ØB – 24/10 – 2014.)

Onsdag 29. april

Nøstvedt-marka.

Fra Gårdmannsbråten – Kongeveien – skogsvei til Haretorget, Nøstvedt gård og Stuene hvor vi raster.

Tilbake forbi ‘Radiost.’, krysser Grensebekken til Kongevn. og parkeringen. Ca. 7 km.

Onsdag 13. Mai

Østmarkskapellet.

Start fra Sandbakken/parkeringsplass.

Vi går mot Godlia, Dølerud og Østmarkskapellet for rast.

Videre til Smørhullet og til parkeringen. Lang tur – ca. 12 km

Onsdag 3. juni

Kantoråsen rundt.

Start fra Shell-st. – Solbråtan. Vi følger Kolbotnvannets vestside, og rundt Kantoråsen -

med fin utsikt mot Gjersjøen – og tilbake til P. ved Shell-st. (Beskrevet som tur nr. 15 i Løvland & Haugens bok) – 5-6 km.

 

Høsten turer

Onsdag 26. august

Gaupesteinen,

Start fra Granerud skytebane, – via Vientjern og Breimåsan til Gaupesteinen.

Tilbake over Orremåsan, Langtjern og stien til Granerud.

NB: – Lang tur - ca. 12 km

Onsdag 16. september

 Grønliåsen – fra Prinsdal skole.

Vi følger Kongevn. mot sør – forbi Tårnåsen. Vi får her er skarp stigning opp til Grønliåsen fra Syd, – 228 moh. Vi følger så Oldtidsveien tilbake til parkeringen.

Onsdag 14 oktober

Syverudtjern – Sørmarka kurssenter.

Fra parkeringsplass ved Siggerudhallen – via Siggerudtangen over Tangenfjellet, vestsiden av Syvertjern til Sørmarka kurssenter. Tilbake over Snikedalsåsen (Snikkerdalsåsen) forbi husmannsplassen Snikedal – til Siggerud. Ca. 8 km.

Onsdag 28. oktober

Kjerringhøgda.

Fra Bysetermåsan/parkeringsplassen – via Bysetra med skarp oppstigning til Kjerringhøgda (349 moh).

Her blir det rast og pølsegrilling.

Tilbake kan vi velge mellom to veier til parkeringen.

Kort – men bratt tur.

 

Frammøtested for alle turene er Langhuset kl. 10.00. Ta med mat og drikke - og husk godt fottøy. Turene er 7 - 10 km og går stort sett i ”lett” terreng.

Også ”ikkemedlemmer” er velkommen til å delta på turene.

 

Vi minner også om ”Den gylne spaserstokk” som har sine turer i nærmiljøet. Frammøte på senteret mandager kl. 11.00

 

Nærmere om turene får du hos Jarle Åsheim
tlf- 64 87 49 46.

                                         G O D   T U R

 

0 resultater