Rune Ramsli og Jens Høiby ledet kurset som omhandlet opplæring for styremedlemmer. 

Regionale samlinger

Høstens regionale samlinger i Trøndelag har tema opplæring for styremedlemmer. Vi holder åtte samlinger i september, og det første møtet ble holdt på Dampsaga i Steinkjer. 50 styremedlemmer fra Steinkjer, Kvam, Malm, Mosvik, Inderøy, Utøy, Sandvollan, Røra, Ogndal, Sparbu, Snåsa og Stod deltok på møtet.

Møtelederne Jens Høiby og Rune Ramsli startet møtet med å ta en runde rundt i salen, for å undersøke hva deltakerne ønsket å lære noe om. Møtet la også opp til diskusjoner rundt ulike spørsmål.

Aktuelle tema var Rutiner for skriv, kommunikasjon med medlemmer, møtekultur i styret, arbeidsfordeling i styret, de ulike rollene i styret, hvordan bruke medlemmenes ressurser, hvordan påvirke lokale saker med mer.

Et konkret råd fra Jens Høiby: Bruk et styremøte til å lage en lokal handlingsplan. Ta utgangspunkt i den sentrale handlingsplanen, og legg inn et par lokale saker som dere ønsker å ta tak i. Legg inn eventuelle temamøter eller kurs, årsmøtet, styremøter, andre aktiviteter.

0 resultater