Pensjonistforbundet arrangerer valgkampmøter flere steder i landet fram til valgdagen - her fra møtet i Nittedal 20.8, som ble ledet av generalsekretær Harald O. Norman.

Møt opp på våre debattmøter
foran valget!

Pensjonistforbundet arrangerer debattmøter over hele landet i tiden fram til  kommune- og fylkestingsvalget. Her stiller vi lokalpolitikerne spørsmål vi mener er viktig å stille på vegne av landets pensjonister. 

- Vi reiser landet rundt og arrangerer valgkampmøter, hvor lokal- og fylkespolitikere må svare på spørsmål om eldrepolitikk, sier generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet. Senest i går ledet han en spennende debatt i Nittedal, med mer enn 100 tilhørere. 

- En viktig sak er enkeltvedtak i sykehjem, som sikrer rettigheter og rettssikkerhet for beboerne og bidrar til bemanning mer i samsvar med behov. Vi vil utfordre kommunene til å innføre dette på egenhånd, og staten til å endre lovverket.

- Vi vil utfordre politikerne til å fortelle hva reformen "Leve hele livet" innebærer i praksis i for dem i deres kommune. Hva er en aldersvennlig kommune? Hva mener de er god måltidskvalitet for eldre og pleietrengende? Hvordan vil de sikre aktivitet og fellesskap for de eldre? Hvordan vil de sikre forsvarlig helsehjelp og nok ressurser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Hvordan skal politikken bidra til å sikre sammenheng i tjenestene, slik at eldre ikke blir sendt hjem fra sykehus midt på natten, eller kommer hjem alene til en leilighet uten tilstrekkelig hjelp og støtte? Og hva vil politikerne bruke de nye eldrerådene til?
 
- Det er nok av viktige spørsmål å stille - og vi skal sørge for å gjøre det, sier Norman.

Vår oppfordring til alle pensjonister er:

Møt opp på debattmøtene og benytt sjansen til å få belyst viktige spørsmål i din kommune eller fylke!
Se etter annonse i lokalavisa eller ta kontakt med din pensjonistforening lokalt for nærmere informasjon om tid og sted.

Her er oversikten over planlagte møter i tiden fram mot valgdagen 9. september:

21.8 : Valgkampmøte Molde

21.8:  Valgkampmøte Oslo

21.8: Valgkampmøte Sauda

22. 8: Valgkampmøte Lillestrøm

22.8: Valgkampmøte Haugesund

22.8: Valgkampmøte Leikanger

22.8: Valgkampmøte Odda

26.8 Valgkampmøte Fredrikstad

27.8: Valgkampmøte Horten

27.8: Valgkampmøte Sandnes

28.8: Valgkampmøte Sunnhordland

28.8: Valgkampmøte Hedmark/Oppland

28.8: Valgkampmøte Ullensaker

28.8: Valgkampmøte Egersund

28.8: Valgkampmøte nye Sunnfjord kommune

29.8: Valgkampmøte nye Stad kommune

29.8: Valgkampmøte Bergen

29.8: Valgkampmøte Drammen

2.9: Valgkampmøte Evje

3.9: Valgkampmøte Skei

3.9: Valgkampmøte Time

4.9: Valgkampmøte Tromsø

4.9 Valgkampmøte Kristiansand

5.9: Valgkampmøte Sunndal

0 resultater