Blir Eigersund kommune mer aldersvennlig i perioden 2019 - 2023?

God eldrepolitikk er ikke bare pleie og omsorg, men handler om å legge til rette for å leve gode, aktive og trygge liv hele livet. Hva vil politikerne i Eigersund gjøre for å skape en aldersvennlig kommune? Og hva legger de i ordet aldersvennlig?


Vi har invitert våre lokalpolitikere til debatt!

Innledning ved Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet.

 

TID:         Onsdag 28. august kl. 18:00 - 20:00

STED:    Grand Hotell Egersund, Johan Feyers gate 3 - Egersund

 

Åpent for alle - gratis inngang - enkel bevertning

 

VELKOMMEN!

0 resultater