Blir Sandnes kommune mer aldersvennlig i perioden 2019 - 2023?

God eldrepolitikk er ikke bare pleie og omsorg, men handler om å legge til rette for å leve gode, aktive og trygge liv hele livet. Hva vil politikerne i Sandnes gjøre for å skape en aldersvennlig kommune? Og hva legger de i ordet aldersvennlig?


Vi har invitert våre lokalpolitikere til debatt!

Innledning ved Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet.

 

TID:         Tirsdag 27. august kl. 15:00 - 17:00

STED:    Austrått Bydelshus, Iglemyrveien 3 - Sandnes

 

Åpent for alle - gratis inngang - enkel bevertning

 

VELKOMMEN!

0 resultater