Blir Haugesund kommune
mer aldersvennlig i perioden 2019 - 2023?

God eldrepolitikk er ikke bare pleie og omsorg, men handler om å legge til rette for å leve gode, aktive og trygge liv hele livet. Hva vil politikerne i Haugesund gjøre for å skape en aldersvennlig kommune? Og hva legger de i ordet aldersvennlig?

Vi har invitert våre lokalpolitikere til debatt!

Innledning ved Harald O. Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

 

TID:         Torsdag 22. august kl. 18:00 - 20:00

STED:    Havnaberg eldresenter, Haraldsgata 226 - Haugesund

 

Åpent for alle - gratis inngang - enkel bevertning

 

VELKOMMEN!

0 resultater