Blir Stavanger kommune mer aldersvennlig i perioden 2019 - 2023?

God eldrepolitikk er ikke bare pleie og omsorg, men handler om å legge til rette for å leve gode, aktive og trygge liv hele livet. Hva vil politikerne i Stavanger gjøre for å skape en aldersvennlig kommune? Og hva legger de i ordet aldersvennlig?

Vi har invitert våre lokalpolitikere til debatt!

Innledning ved Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet.

 

TID:         Tirsdag 20. august kl. 18:00 - 20:00

STED:    Lervik sykehjem, Ryfylkegata 55 - Stavanger

 

Åpent for alle - gratis inngang - enkel bevertning

 

VELKOMMEN!

0 resultater