Pensjonistforbundet vil være godt synlige på Arendalsuka, og deltar i flere viktige debatter om eldrepolitikk. 

Mange spennende debatter om eldrepolitikk på Arendalsuka

Pensjonistforbundet løfter fram flere viktige temaer under Arendalsuka fra 12.-16.8. Vi spør: Hvordan bli eldre i et samfunn som dyrker ungdom? Hvordan få til gode måltider for eldre og pleietrengende? Hvordan tilpasse boligen til alder og livssituasjon? Og hvordan fungerer fastlegeordningen for eldre?  

Pensjonistforbundet  deltar også på flere andre debatter gjennom uka, om frivillighet, pårørende, GPS og demens og hvordan eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, uten å oppleve ensomhet, isolasjon og underernæring de siste leveårene. Vi ser fram til en aktiv uke hvor vi synliggjør Pensjonistforbundet og setter våre saker på dagsordenen.

Tirsdag kl. 18.00 stiller vi spørsmålet "Hvordan bli eldre i et samfunn som dyrker ungdom?"
Eldre er utenfor media og utenfor politikken. Er det et demokratisk problem at pensjonister er så usynlige i den allmenne samfunnsdebatten? Hva mener de eldre - har de selv et ansvar? Hva gjør dette med den øvrige befolkningens holdninger til eldre? Er eldre kun en byrde, eller er de også en ressurs? Vi tar debatten og lanserer ny rapport om holdninger til eldre.

Les mer om arrangementet her.

Debatten streames på Facebook og her på www.pensjonistforbundet.no: https://videoforweb.no/pensjonist/

Onsdag kl. 18.00 er temaet "Kjøkken på sykehjem - eller ikke: Hvordan skape bedre måltider for eldre og pleietrengende?"
Måltidene er dagens høydepunkt for mange eldre og pleietrengende - og handler om mye mer enn ernæring. Diskusjonen står ofte om størrelsen på kjøkkenet, og hvor kjøkkenet er plassert - men hva er egentlig problemet? Hvorfor hører vi fortsatt om eldre som ikke får den samme matopplevelsen som andre, og som for eksempel kan oppleve å få fiskeboller på julaften? Handler det om organisering, kompetanse og ressurser eller holdninger og vilje?

Les mer om arrangementet her.

Debatten streames på Facebook og her på www.pensjonistforbundet.no: https://videoforweb.no/pensjonist/


Vi kan også anbefale debatten "Egnet bolig hele livet" onsdag 14.8 kl. 14.00, som vi arrangerer sammen med NBBL. 
Vi blir flere eldre. Mange av oss blir boende i store og ofte lite funksjonelle eneboliger, rekkehus og leiligheter også lenge etter at barna har flyttet ut. Samtidig opplever mange nyetablerende utfordringer med å finne boliger som passer til familielivet. Kan vi slå to fluer i en smekk: Få flere eldre til å flytte til sentrumsnære, tilgjengelige og tilpassede boliger, noe som samtidig vil frigjøre flere store eneboliger som passer for familier i etableringsfasen? Kan staten og kommunene gjøre noe for å understøtte en slik utvikling?

Les mer om arrangementet her.


Hva betyr det for de eldre at fastlegeordningen er under press?
Det spørsmålet stiller vi torsdag 15.8 kl. 16.00, sammen med Legeforeningen.

Fastlegeordningen er under press fra flere kanter. «Alle» ønsker rask tilgang til og svar fra fastlegen. Kommunene forventer at fastlegene deltar i legevakt, på sykehjem og spesialistutdanning.
Samtidig blir vi stadig flere eldre, med flere og mer sammensatte helseproblemer. Har fastlegene tilstrekkelig kompetanse om eldres helseutfordringer? Har fastlegene mulighet til å prioritere de riktige oppgavene?

Les mer om arrangementet her.

 

0 resultater