Medlemsmøte i Tingvoll pensjonistlag

Møtet ble holdt på Eldresenteret 12. juni kl. 15.

Møtet ble holdt på Eldresenteret 12. juni kl. 15. Leder Eirik Oterholm ønsket 32 frammøtte medlemmer velkommen. Vår faste pianist Auden Osen trakterte pianoet og vi startet med å synge: Å Vestland, Vestland.

Før Oddny Brevik las et vårdikt av Jørgen Gravold hadde vi en minnestund med ett minutts stillhet over Irene Løset som døde i vår.

Det har vært en del problemer med teleslynga. Derfor orienterte Brede Sandbakken som også er medlem av "Hørselslaget" om at det er innkjøpt et testinstrument som undersøker hvor godt teleslynga fungerer forskjellige steder i rommet. Nå skal den være i orden.

Et av hovedinnslagene denne dagen var en orientering fra ergoterapeut Heidi Øverås som er hjelpemiddelansvarlig i Tingvoll. Ho har jobbet med hjelpemidler i 10 år i Tingvoll kommune. Oppsummert kan en si at ho jobber med: opptrening etter skade, rehabilitering etter slag, hverdagsrehabilitering heime hos den enkelte, habilitering dvs lære seg å leve etter f. eks fødselskader o.a., hjelpe til i siste fase av livet, f.eks med spesialsenger, råd om utforming av bygg osv. Ho er også behjelpelig med hørselsutstyr. Målgruppa for arbeidet er mennesker med nedsatt funksjon. Dette er et stort felt og her er svært mange forskjellige hjelpemiddel. Selve hjelpemiddelsentralen ligger i Spjelkavik, men vi har også noe utstyr her lokalt. Ho har kontortid og er disponibel for å hjelpe. Ikke vær redd for å ta direkte kontakt. En finner telefonnummeret på kommunens hjemmeside. Ho har også god kontakt med hjemmehjelpen.

Leder Eirik Oterholm orienterte så om hvilke krav Pensjonistforbundet har fremmet i forhold til statsbudsjettet for 2019.

Krav nr.1: Viktigste krav er forhandlingsrett for løpende pensjoner i Folketrygden. Pensjonistene taper stadig kjøpekraft i forhold til lønnsmottakerne.. Det er verst for minstepensjonistene.

Krav nr. 2: Krafttak for minstepensjonistene

Krav nr. 3: Økt kvalitet på sykehjemmene. Her er det stor forskjell mellom kommunene.

Krav nr. 4: Styrke tiltak som gjør at eldre kan bo lengre og trygt i eget hjem.

Krav nr. 5: Økt innsats for opplæring i digitale verktøy. Viktig med flere kurs.

Krav nr. 6: Egenandelsystem for tannbehandling. Hvorfor er tannhelse en privatsak når alt annet som har med kroppen å gjøre har helsetilbud?

Krav nr. 7: Egenandel på nødvendige medisiner og helsetjenester må reduseres og samordnes. Her er det en jungel med regler som er vanskelig å få oversikt på.

Prisene øker mer enn pensjonen i flere år. Fra 1.sept. 2019 øker minstepensjonen med 4000 kr. Den store demonstrasjonen i Oslo 6.juni hjalp ikke. Vi har fått et nytt skuffende trygdeoppgjør. Sterkere lut må til. Kanskje det kan hjelpe at alle pensjonistene melder seg ut av de politiske partiene. Partiene er avhengig av oss. Uansett er det viktig at flest mulig støtter opp om Pensjonistforbundet slik at det blir en sterk maktfaktor.

Oddny Brevik orienterte om dagsturen til Håholmen 26. Juni. 50 har meldt seg på , så bussen er alt full. Turen koster 820 kr. Giroer blir delt ut på bussen. Bussen starter fra Meisingset kl 09.30.

Etter matpause med loddsalg var turen kommet til Arbeiderpartiet til å presentere sine programposter som ville være aktuelle for de eldre til høstens kommunevalg.

Ordfører Milly Bente Nørset hadde med seg Jan Harald Rolland og Nina Vågen Roaldset.

Partiprogrammet er ferdigtrykt og det viktigste målet er nok sykehjemsplasser og levende grender rundt omkring. Forebygging, livsstil og integrering er også viktige kjernebegreper. Ap øsker å legge til rette for en tursti helt fra Meisingset til Straumsnes. Stien over Reitfjellet er første etappe. Kalles "Tour Tingvoll".

Ordføreren er stolt over at kommunen har gått med overskudd i drifta og at de fleste som søker får sykehjemsplass. Vi har god kapasitet på institusjonene våre nå. Kommunen vil satse på digitalisering, f.eks nett-tilgang på alle rom på institusjonene. Ordføreren kom så inn på de fleste kravpunktene som Pensjonistforbundet har satt fram. Ho var stolt av Tingvoll kommune: Det er en god kommune å bo i. Ho ønsket gjerne innspill: Bruk oss!

Det kom også fram et ønske om bemanning på omsorgsboliger og en nattevakt nr.2. Hvor bør den nattevakten plasseres? Arbeiderpartiet vil også støtte bygging av to nye idrettshaller: En flerbrukshall i Straumsnes og en ny storhall i Tingvollvågen som skal kalles Tingvoll Arena. Til slutt ble det poengtert at det er svært viktig med arbeidsplasser til nye som ønsker å etablere seg i kommunen. Det er tilrettelagt for mer utbygging på industriområdene på Saghøgda og på Einset nord.

Vi avsluttet med allsangen: Så grønn en drakt. Møtet slutt kl 18.15.

0 resultater