Noen av deltakerne på årsmøtet

Årsmøtet 2013

Årsmøtet for Pensjonistforbundet Vest-Agder ble holdt på Solborg Hotell i Mandal 13. og 14. mars. Innlagt i årsmøtet var også en lederopplæring.

De vanlige årsmøtesakene som årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Etter valgene har styret følgende sammensetning:

Grethe Wathne, Kristiansand, leder

Ivar Netland, Songdalen, nestleder

Marit Dahlberg Skogen, Kristiansand

Torgeir Grosås, Lyngdal

Aslaug Junker, Marnardal

Tobias Handeland, Hægebostad

Som en del av årsmøtet ble det gjennomført en lederopplæring  som omfattet de hovedoppgaver som er vedtatt på Pensjonistforbundets landsmøte. Opplæringen inneholdt også organisasjonskunnskap og oversikt som tok for seg oppgaver organisasjonen skal arbeide med i lokalmiljøet.

Det var medlem av forbundsstyret Gro Lande som sto for opplæringen

Etter middagen første kveld underholdt Åse Lill Eftestøl og Asbjørn Nyhaug med kjente gamle populærmelodier og visesang.

0 resultater