Tustna, Leira

TUSTNA PENSJONISTFORENING

Tustna pensjonistlag avviklet sitt siste møte før ferien fredag 31. mai.

Tustna pensjonistlag avviklet sitt siste møte før ferien fredag 31. mai.

Leder Roger Arne Hammer kunne ønske 17 personer velkommen til møterommet på Tustna sykehjem. Pensjonistsangen ble sunget før referatet fra forrige møte ble opplest og godkjent. Roger orienterte om dagens program. Etterpå pratet han om Eldrerådet. Det er en del å finne på Kommunens hjemmeside. Ellers var det planer om en informasjonsborsjyre som skal sendes til alle husstander. Eldrerådet skal ha saksmappen vedrørende saker som omhandler de eldre foran kommunestyremøtene.

Det ble snakk om en dagstur til Frosta og Tautra. Den går onsdag 21. august. Henvendelse til Lars Fladseth i Aure Reiseservice for informasjon.

Pensjonistforbundet har gitt ut en brosjyre: «Nettverksteknologi». Det er en brukerveileder som skal gi oss bedre muligheter til å mestre eget liv i alderdommen. Det ble pratet om de nye fergekortene som kommer.

Peder Hønsvik var kommet med trekkspillet og «Seniorenes inntogsmarsj» og «Blåveispiken» ble sunget. Mattida var kommet og bordverset ble sunget. I dag fikk vi servert Rogers veldig gode gryterett med ris og salat. Etter maten ble «Mari, du bedåre» og «Menuett i mai» sunget.

Det ble åresalg ved Bjarne Guldstein og Ingolf Fossland på mange fine gevinster. Roger og Ingolf foretok trekkinga.

«Zansibar» ble sunget. Nå ble det kaffe og gode kaker.

Hallgjerd Utne hadde fylt 80 år og Roger overrakte henne en fin orkidé. Peder fikk også en blomst for god musikk.

Martin Hannasvik hadde skrøner på lager, så det ble en del latter.

Leder Roger Arne Hammer takket for oppmøtet og ønsket alle en god sommer. Neste møte blir fredag 30. august.

0 resultater