MEDLEMSMØTE I TINGVOLL PENSJONISTLAG PÅ ELDRESENTRET - 15. MAI 2019, KL. 15.00

I et strålende vårvær ønsket leder Eirik Oterholm 30 medlemmer velkommen. Auden Osen trakterte pianoet også i dag og vi startet med å synge «Kom mai du skjønne milde».

I et strålende vårvær ønsket leder Eirik Oterholm 30 medlemmer velkommen. Auden Osen trakterte pianoet også i dag og vi startet med å synge «Kom mai du skjønne milde».

I serien med orientering om eldrepolitikk fra de politiske partiene, var turen kommet til Venstre og Senterpartiet i dag.

Tone Muruvik Hagen og Jon Eikrem fra Venstre startet:

Partiprogrammet var ikke ferdig enda, men vil bli distribuert til alle husstander.

Tone har vært rundt på institusjonene for å høre hvordan situasjonen er på hvert sted. Heimesykepleien i Tingvoll fungerer godt. Viktig med et godt mattilbud til alle. Mange ønsker seg aldersheimen tilbake. Viktig med pleieplan for hver pasient. Det er vedtatt en Helse- og omsorgsplan for 2017-2025 som alle var enig om. Det er mye godt i denne planen. Oppvekst og omsorg er det viktigste i alle kommuner. En ønsker seg en Helse- og omsorgsleder og fleksibel bruk av bygningsmassen.

En må se på de kommunale avgifter: Eiendomsskatten må få et botnfradrag.

Ønsker seg en gang og sykkelsti til Vonheim.

Dette kan oppsummeres i sju hovedpunkter: 1) Styrke hjemmetjenesten, bo heime lengst mulig. 2) Styrke nattevakta. 3) Rekruttere flere flinke hender. 4) Økt grunnbemanning. 5) Et aktivitetssenter med fysioterapi m.m. 6) Gode kommunale botilbud, renovering av Kveldheim. 7) Transportbehov.

Innspill fra spørrerunde: Anders Røttingsnes: Eldrerådet skal få uttale seg til saker i Helse- og omsorgsstyret. Dette har ikke fungert godt nok. Rita Hjorthaug: Vaktmestertjenester for eldre/enslige ønskes. Ivar Bølset: Alle parti lover det samme! Hva om en blir tvunget til å skjære ned? Erna Groven: Eiendomsskatten er for høg. Urettferdig med dem som har store hus.

Lederen avsluttet denne sekvensen med å si at vi har det bra i dag. Det blir flere eldre, og neste generasjon må arbeide hardt for å oppnå det samme som for oss i dag.

Oddny Brevik orienterte deretter om en dagstur til Håholmen Havstuer den 26. juni. Det blir god mat og fine opplevelser der. Pris for hele turen blir 820 kroner. Påmeldingsfrist 10. juni.

Ingrid Waagen fra Senterpartiet fikk så ordet: Ho er ordførerkandidat for Senterpartiet ved valget til høsten. - Tingvoll har en god eldrepolitikk. Må utvikle det gode vi har. - Vi har god kapasitet på boliger/husvære - Viktig å forebygge framfor å reparere. Må få bo heime lengst mulig. - Må lage mest mulig unikt opplegg for den enkelte. Avvikle ufrivillig deltid. - Ønsker ikke å bruke vikarbyrå. Vil styrke bemanningen og få egen kreftsykepleier. - Vil gi stipend for å utdanne seg innen pleie og omsorg. Styrke Eldrerådet. - Styrke kjøkkentjeneste og gi god mat. - Ønsker innspill om trivselstiltak m.m.

Fra spørsmålsrunden: Ønsker at noen kan måke snø for eldre. Lite informasjon av hva frivillighetssentralen kan gjøre. Frivillighetskontakten sitter på biblioteket. Ønskelig med besøkstjeneste for eldre for å kartlegge behov. Viktig å få bo lengst mulig heime.

Etter en matpause med loddsalg delte lederen ut et spørreskjema på 14 punkter der den enkelte kan vurdere hvilken informasjon som en ønsker skal bli tatt opp på kommende møter. Skjemaet skal levers inn på neste møte.

Punktet om Den digitale hverdag ble mest diskutert. Mange av de spørsmålene som ble tatt opp kan en også få informasjon om hos Tildelingsenheten i kommunen.

Til slutt tok Torolv Løset opp at teleslynga på eldresentret virket dårlig. Kanskje en bedre opplæring kan hjelpe.

Vi avsluttet med allsangen: Fra mitt trange, mitt stengende bur. Neste møte blir 12. juni. Møtet slutt kl. 18.00.

0 resultater