Mellvin Steinsvoll og Anne Lise Hessen Følsvik demonstrerer forran Stortinget.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal og Fagforbundets Pensjonistutvalg i Møre og Romsdal

Et nytt skuffende trygdeoppgjør er presentert – sterkere lut må til!

Et nytt skuffende trygdeoppgjør er presentert – sterkere lut må til!

Årets trygdeoppgjør er et 0-oppgjør der pensjonene fremdeles er urettferdig underregulerte.
Med tanke på de mange fine festtaler som er kommet fra politikere og vårens politiske landsmøter, er det svært skuffende å måtte konstatere at pensjonistene heller ikke denne gang er tatt på alvor.

 
Nok er nok, sammen må pensjonistene i Norge gjennom merkbare tiltak kunne klare å få politikerne til å skjønne at dette ikke kan fortsette. Pensjonistene tåler rett og slett ikke en videreføring av en ordning som reduserer vår pensjon med gjennomsnittlig kr. 6.000 pr. år. De fire siste år har trekket på 0,75%, gitt hver pensjonist i Norge et tap på til sammen ca. 24.000 og reduksjon i pensjonistenes kjøpekraft fortsetter også etter årets trygdeoppgjør når man hensyntar prisstigningen.


Alle må forstå at dette ikke kan gå lenger. Et av de merkbare virkemiddel som må planlegges, er vår strategi frem mot Stortingsvalget 2021. Pensjonistene i Norge bør ikke være en uinteressant gruppe å ha med på laget når valgdagen kommer. Som grunnlag for arbeidet frem mot valget ligger blant annet Pensjonistforbundets krav om at underreguleringen av vår pensjon skal fjernes, at fratatt forhandlingsrett skal gjeninnføres og at tannhelse skal komme inn under samme refusjonsordning som annen helsebehandling.


Kampen for bedring av pensjonistenes vilkår har startet. 6. juni var mellom 4 og 5 tusen  pensjonister samlet foran Stortinget hvor vi markerte vår store skuffelse. Kampen for at pensjonistene skal få sin rettmessige del av den norske velferdskaka vil fortsette.

    
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal og Fagforbundets Pensjonistutvalg i Møre og Romsdal,
ønsker at pensjonistene skal ha en størst mulig tillit til våre politikere og vårt politiske system, men vi må innrømme at tilliten etter hvert er kommet til et faretruende lavt nivå.
Politikerne kjenner situasjonen godt og vet at det nå forventes handling.

0 resultater