Pensjonistane på tur til Wolstad Gard i Isfjorden

Pensjonistar på sommartur 05.06.19

Med buss på tur til Isfjorden

Årets sommartur for pensjonistane i Indre og Ytre Herøy Pensjonistlag gjekk til Wolstad Gard i Isfjorden.

Der vart dei godt mottekne av Gudrun Enga Wolstad og fosnavågaren Guttorm Furmyr.

0 resultater