Kristiansund

KRISTIANSUND PENSJONISTFORENING

Kristiansund Pensjonistforening hadde medlemsmøte 22.mai. Møtet fant sted på Barmanhaugen Seniorsenter. 

Kristiansund Pensjonistforening hadde medlemsmøte 22.mai. Møtet fant sted på Barmanhaugen Seniorsenter. Et litt skralere oppmøte denne gang, som et resultat av misforståelse ved annonseringen.

Møtet ble åpnet og ledet av Bengt G. Eriksson, som ønsket alle velkommen. Hjertelig velkommen også til Tore Kristiansen, som var kommet for å fortelle litt om slektsforskning - som etter hvert er blitt svært populært både som hobby og mer vitenskapelig interesse.

Axel Iversen var på plass, og sammen med Ingeborg Bugge dro de i gang ei vise om våren.

I forbindelse med kurs i velferdsteknologi samme dag var prosjektleder i Pensjonistforbundet, Tone Bye, i byen. Hun deltok også på medlemsmøtet.

Tore Kristiansen ga oss en interessant og informativ innføring i hvordan vi skulle gå fram når vi startet søk etter slektninger. På oppfordring fra de oppmøtte la han inn søk etter slektninger og andre. Underveis fortalte han anekdoter og artige historier om hva man kunne finne ved mer omfattende søk, noe som medførte stor stemning og mye latter.

Eriksson orienterte om det åpne møtet/valgdebatten som skal finne sted på Grand Hotell 12.juni, og anmodet alle om å møte der. Tone Bye og Karl W. Strand fulgte opp med å oppfordre til «grilling» av de politiske partier - som alle er invitert til debatten.

Bye sa også en del om temaene «Leve hele livet», «Sterk og stødig» og velferdsteknologi. Hun minnet om demonstrasjonen foran Stortinget 6.juni, tid for mobilisering: Pensjonistene fortjener bedre. Dette fordi pensjonister i Norge har tapt kjøpekraft i mange år på rad. Eriksson orienterte om et kurs i velferdsteknologi på Hell.

Strand orienterte om medlemsturen til Kiel 16.juni. Han la fram brosjyrer om turtilbudet, og anmodet medlemmene om å tegne seg på.

Så var tiden kommet til servering av kaker og kaffe, og loddsalg. Som vanlig var det underveis mye musikk og sang.

Lederen takket for oppmøtet, minnet om neste medlemsmøte 29. august og ønsket alle vel hjem.

0 resultater