ÅRSMØTE 2013

AUKRA HOTELL 21.02.2013

 Det møtte 44 medlemmar. 

Sak 1.2013. Konstituering av årsmøte

Godkjenning av innkalling.           Godkjent.

Godkjenning av sakliste.                Godkjent

Godkjenning av forretningsorden. Godkjent

Val av ordstyrar.                             Leiar Per Varhaugvik

Val av sekretær.                              Bjørg Hukkelberg

 Val av to til å skrive under protokollen: Arne Solem og Leonard Solvik

Sak 2.2013. Årsmelding for 2012

      Godkjent som framlagt.

Sak 3.2013. Regnskap for 2012

       Godkjent som framlagt.

Sak 4. 2013. Framlegg til budsjett for 20123

         Godkjent som framlagt.

Sak 5. 2013. Kontingent for 2014.

         Forslag frå styret om uendra kontingent 275,- vart einstemmig vedtatt.

Sak 6. 2013. Godtgjersle til formannen 2012

         Godtgjersla vart einstemmig heva til kr. 3000,-

         Godtgjersla til kasserar/sekretær vart einstemmig heva til 1500,-

Sak 7. 2013. Innkomne saker.

 Medlemsverving. Forslag frå leiar om aktiv verving. Opprette "grendalag" med fem medlemmar (ein leiar), som aktivt verver i sine roder.

         Styret får fullmakt til å organisere.

Sak 7. 2013. Val

          A. Leiar.              Per Varhaugvik.                                           Attval for 1 år

          B. Nestleiar:        Astrid Aukan Nerbø                                     Attval for 2 år

          C. Sekretær:        Bjørg Hukkelberg                                         Ikkje på val

          D. Kasserar:        Rolf Harald Blomvik                                    Ikkje på val

          E. Styremedlem: Marit Fornes                                                  Ikkje på val

          Varamedlemmar:

           1. varamedlem:   Erling Oksavik                                               Ny for 2 år

           2. varamedlem:   Elida Eikrem                                                  Ny for 2 år

           3. varamedlem:   Knut Julnes                                                    Ny for 2 år

           Revisorer:

           1. Knut Julnes                                                                           Ikkje på val

           2. Kjartan Rød                                                                          Ikkje på val

           Vararevisor:                                                                              Ikkje på val

            Jarles Oterhals                                                                          

            Valkomite:

             Leiar:        Håkon Eikebø                                                       Attval

             Medlem:    Karen Berg                                                           Ikkje på val

             Medlem:     Kirsti Solem                                                        Ikkje på val

             Tur- og arrangementkomite:

             Val utsett til neste medlemsmøte

Utsending til fylkesårsmøte 13-14. mars 2013: Rolf H. Blomvik

 

                                                       Bjørg Hukkelberg, sekretær

sign.

                            Arne Solem                                             Leonard Solem

                                 sign.                                                           sign.

0 resultater