Odd-Roe Skogen

Diplom og gullnål tildelt Odd-Roe Skogen

På medlemsmøte i Spjelkavik og omegn 07. mai.

På medlemsmøte i Spjelkavik og omegn sitt medlemsmøte den 07. mai var fylkesleder Mellvin Steinsvoll tilstede for å overrekke Odd-Roe Skogen diplom og Pensjonistforbundets gullnål for arbeidet han har lagt ned for Helseutvalget i Fylkesstyret i Møre og Romsdal.

Odd-Roe Skogen har brukt mye tid og krefter i arbeidet for eldresaken. Han har vært med i Helseutvalget i en årrekke, og gjort en svært god jobb der, hvor han nå valgte å trekke seg ut av. Mellvin Steinsvoll takket for det arbeidet Odd-Roe har lagt ned, noe som Fylkesstyret har satt stor pris på.

Han fikk også overrakt blomster fra fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer, disse ville Odd-Roe Skogen at de ble overrakt fru Skogen.

0 resultater