Leder i Kvam pensjonistlag Ellrun Thun Saur mottar blomster og hilsen fra leder i Stod pensjonistlag, Brynjar Solnes.

Kvam pensjoniostlag 50 år

Kvam pensjonistlag markerte sine 50 år på Kvam motell fredag 24. mai 2019.

Styremedlem Odd Hegge presenterte ei fyldig jubileumsmelding fra 1969 da m.a.tidligere leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag Ole E. Noem og prost Kaspar Flekstad i lag med formannen i Nord-Trøndelag Alderstrygdelag Odin Rostad startet laget. Den første lederen ble Ole E. Noem, lagets eneste æresmedlem, som var leder i 15 år. I dag er det Ellrun Thun Saur som har ei fast hand på roret.

Ordfører Bjørn Arild Gram redegjorde for den lokale eldreomsorgen. Forsamlingen må være budd på kommende diskusjon om rasjonaliteten ved drifta av eldresenteret, men ordføreren mener at den saken er løsbar. Han hilste fra kommunen og overrakte blomster.

Utflytta Kvamsogning Brigt Lyngstad ga forsamlingen ei riktig lystig stund med opplevelser, historier og egne rim.  Det ble overrakt blomster og gave fra Ogndal, Sparbu, Stod og Steinkjer pensjonistlag med takk for godt samarbeid. Fylkesleder Liv Thun overleverte en sjekk og hilsener fra Forbundet sentralt ,og hilste fra Pensjonistforbundet Trøndelag med blomster og gode ord.

Arnstein Vesterdal akkompagnert av Kirsten Knedal Andersen framførte kjente og kjære sanger.Det ble servert sodd og skjenning med sviskegrøt noe som falt i smak. Kaffe og kaker avsluttet feststunda.

Takk til Gunnar Aftret som sendte ord og bilder!

0 resultater