Våler seniorkor i kirken

Våler Seniorkor imponerer

Våler Pensjonistforenings eget kor hadde konsert torsdag 23. mai sammen med Glommakoret i Våler kirke. Bra med folk som ble imponert over hva dirigenten har fått til med sine kormedlemmer. 

Margaretha Stassen fra Holland, bosatt i Elverum, har gjennom 2 år ledet Våler seniorkor og det er utrolig hva hun har fått til med de ivrige pensjonistene. Det skal bli en sann fornøyelse å få overvære sin presentasjon overfor Våler Pensjonistforening, onsdag 29. mai på Heia. 

0 resultater