Program Vår og Høst 2019

Møteprogram 1. og 2. halvår 2019

4. juni Dagstur til Mammuthuset Hamar og Maihaugen Lillehammer

13. juni Chat Noirs historie v/Bjørn Birch

15. august Musikalsk innslag v/Lorenzo Nardocci og Margrethe Førre
Nardocci

12. september Leger uten grenser v/ Rune Halseth

10. oktober Tilbakeblikk, norske landskap i endring v/Oskar Puschmann

18-20. oktober Oktoberfest Oset høyfjellshotell, nærmere program senere.

14. november Sang og musikk av/Gina Nordby

28. november Teatertur, Sound of Music, nærmere program senere.

12. desember Musikk og sang juleprogram

Alle møtene holdes i Langhuset fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.30

Skauturkomiteen har utarbeidet eget program, og andre arrangementer kommer som særskilt informasjon senere.

0 resultater