Foran fra venstre: (Nestleder) Frank Andresen, (Leder) Solveig Tveter, (Kasserer) Unni Karikoski.
Bak: (Sekretær) Per Nygård, (Vara) Kari T. Dalmo, (Vara) Ragnhild Hyggen, (Styremedlem) Bjørg Norderhaug

Orienteringer til medlemmer i 60 PLUSS-LANGHUS

Styret i 60 PLUSS-LANGHUS som ble valgt på årsmøtet 2019.

Styret består av følgende etter årsmøtet 14. februar:

Solveig Tveter           leder                      Mobil: 905 62 043    Mail: solveig.tveter@vikenfiber.no 

Frank Andresen       nestleder            Mobil: 450 27 064    Mail: frankma@online.no

Unni Karikoski           kasserer              Mobil: 975 08 560    Mail: unnikar@online.no

Per Nygård                   sekretær            Mobil: 476 36 193    Mail: pernygard@online.no

Bjørg Norderhaug   styremedlem  Mobil: 924 06 260   Mail: zahl44@hotmail.com    

Kari Dalmo                   1. vara                   Mobil: 906 75 924   Mail: karitdalmo@yahoo.no     

Ragnhild Hyggen     2. vara                   Mobil: 909 97 787   Mail: ragn.hygg@gmail.com

0 resultater