Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen (t.v.) presenterte mandag kravene i årets trygdeoppgjør for statsråd Anniken Hauglie.

Kravene i trygdeoppgjøret overlevert regjeringen - svaret kommer i morgen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen overleverte mandag ettermiddag kravene i årets trygdeoppgjør til regjeringen ved statsråd Anniken Hauglie. Vi krever at den automatiske underreguleringen fjernes, etter fire år med tapt kjøpekraft for pensjonistene. Vi krever tilbake retten til å forhandle på pensjon, på lik linje med andre grupper i samfunnet.   

Disse to tiltakene vil bedre pensjonistenes kjøpekraft, samtidig som vi sikrer at oppgjørene får en sosial profil, med rettferdig fordeling, fattigdomsbekjempelse og likestilling. Slik det er i dag, med lik prosenvis regulering, øker pensjonen med flere kroner desto høyere pensjonen er. Det innebærer at inntektsforskjellene øker utover i alderdommen.
Kravene ble overlevert på vegne av Pensjonistforbundets medlemmer, SAKO-organisasjonene, det vil si  LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens Forbund) og samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO.  

Kravene i sin helhet finner du i vedlegget nedenfor.

0 resultater