Ann-Lisbeth Giske Flem og Ingrid Nerhoel frå Ulsteinvik

MARKERING AV VERDENS AKTIVITETSDAG 10. MAI

Verdens Aktivitetsdag vart starta opp som eit initiativ frå Verdens Helseorganisasjon.

Verdens Aktivitetsdag vart starta opp som eit initiativ frå Verdens Helseorganisasjon, WHO, i 2003, som då var leia av Gro Harlem Brundtland. Pensjonistforbundet har i ei årrekke vore med å markere dagen, saman med ei rekke andre organisasjonar.

Det er mange ulike aktivitetar rundt denne dagen. Ein del satsar på fysisk aktivitet, og andre på kulturaktivitetar. I år gjekk Vigra og Valderøy Pensjonistlag saman om å markere dagen. Om lag 120 personar møttest på Samfunnshuset Mjølner denne fredagen, og fekk både kulturelt påfyll og kaffi og kaker.

Johnny og Hans Petter Furnes frå Vigra.

Fylkesleiar i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll, snakka om «Den aktive pensjonisten», og den musikalske underhaldninga tok duoane Ann-Lisbeth Giske Flem og Ingrid Nerhoel frå Ulsteinvik, og Johnny og Hans Petter Furnes frå Vigra seg av. Leiaren i Vigra Pensjonistlag Vidar Blindheim, leia festen, som vart svært vellykka.

0 resultater