Foran fv: Solvår Hovdekleiv vara,  Tahar Haddad nestleder, John Arne Rinde,  
Bak fv: Tor Strømme vara, Ingrid Risland,  Sturle Oterhals,  Karin Solberg Mathisen, Gerd Andersen, Eva Lise Rosenvold leder.

Årsmøte på Morgedal Hotell 19.- 20. mars 2019

Styret 2019

Årsmøtereferater

0 resultater