Odd-Roe Skogen

Spjelkavik og omegn Pensjonistforening

Referat medlemsmøte 7. mai 2019.

Alvhild kunne ønske 83 medlemmer velkommen i kveld.

Vi sang til åpning «Kom mai du skjønne milde».

Mai Hauge leste ord for dagen. «Takk For Landet» som er skrevet av Haldis Reigstad, fine ord som er til ettertanke.

Så leste sekretæren referat fra  medlemsmøte den 02.04-2019.

Deretter ble ordet gitt til Hildegun Solberg Ness. Hun skulle snakke om dikteren Jan Magnus Bruheim, som produserte en mengde dikt. Egentlig skrev han for barn, men vi som er voksne finner også noe som vi kjenner oss igjen i. Så han skrev for oss voksne også.

Bruheim var glad i Vestlandet. Han flyttet hit, bodde her noen år, men flyttet tilbake til heimstedet, Skjåk etterhvert, og her bodde han til han døde i 1988.

Da Hildegun skulle treffe Bruheim første gang, forventet hun å treffe en moromann, men han var en alvorsmann. Han brukte ikke telefonen, sløste ikke med ord når han snakket. I oppveksten var han en pusling, en drømmer.

 Hildegun var lærer. Hun hadde en 4. klasse som leste inn dikt på en kassett som de sendte til Bruheim. Dette satte han stor pris på. Han kom på besøk, snakket og lekte med barna.

Hildegun var brevvenn med Jan Magnus Bruheim fram til hans død i 1988.

Hildegun ga oss mye da hun var her. Dette var ikke vanlig diktlesning. Det var mer som en forestilling. Vi ble kjent med Jan Magnus Bruheim, hans diktning og hans liv. 

Hildegun har vært redaktør for diktsamlingen «Trollgutten og andre dikt». I denne boka er mange av Bruheim sine dikt samlet. Vi som var tilstede fikk anledning til å kjøpe boka signert av Hildegun, og vi som kjøpte boka har fått en diktskatt i bokhylla.

Vi hadde besøk fra fylkesforbundet på Molde: Fylkesleder Mellvin Steinsvoll og  fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer,

Steinsvoll startet med å si at han satte stor pris på Hildeguns opptreden. Han påpekte at møtene ikke bare var sosialt samvær. Det måtte også opplyses om forbundet sitt arbeidsprogram. Målet er bedre vilkår for pensjonistene, Pensjonen er en viktig sak, vi mister kjøpekraft ved hvert trygdeoppgjør. Vi har mistet forhandlingsretten. Det foregår en underregulering av pensjonen. Dette er saker det arbeides med, og Mellvin Steinsvoll er med i dette arbeidet.

Så snakket Steinsvoll om en person i vårt lag som han var kommet for å hedre. Denne personen har brukt mye krefter og tid i arbeid for eldresaka. Bl. annet har han vært med i helseutvalget. Han ville takke denne personen, Odd-Roe Skogen for det arbeidet han har lagt ned. Dette satte fylkes-styret stor pris på. Han fikk overrakt et innrammet diplom, og pensjonistforbundets gullnål. Han fikk også blomster, disse ble overrakt til fru Skogen.

Odd Roe Skogen takket for gode, som varmet- fra Mellvin Steinsvoll. Han takket også fylkesstyret. Han snakket om sin oppvekst, han er utdannet lege. Han følte seg motivert til å drive med frivillig arbeid. Det arbeidet han gjorde i pensjonistforbundet var både spennende og utfordrende. Dette har blitt en del av min identitet. Han hadde en appell til pensjonistforbundet: «fortsett arbeidet med å skape et bedre samfunn for pensjonistene «

Alvhild leste så opp takkekort og en SMS fra de som har fått hilsener fra laget i forbindelse med 80.-90 årsdager.

Alvhild trakk som vanlig kaffeloddene, og tre av de tilstedeværende kunne ta med seg gevinster heim. Og vi som ikke vant, håper på bedre lykke neste gang.

Deretter sang vi for maten, og vi sier hjertelig takk til gjengen som sørger for god mat og kaffe

Så var det åresalg, og trekking av gevinster.

Alvhild oppfordret de som ville på tur, men ikke hadde skrevet seg på lista enda om å gjøre det, for lista vil i kveld bli tatt inn.

En takk til Tor Erik for at han alltid er så villig til å spille på møtene våre.

Det siste møtet før sommerferien er den 4. juni, og alle er velkomne.

Til avslutning sang vi «Menuett i mai».

Alvhild takket for fram-møte, og ønsket alle god tur heim.

0 resultater