Tingvoll

Medlemsmøte i Tingvoll pensjonistlag 24. april

Leder Eirik Oterholm ønsket velkommen til 30 frammøtte medlemmer. Vi startet så med å synge: «Alle fugler-» med Auden Osen ved pianoet.

Leder Eirik Oterholm ønsket velkommen til 30 frammøtte medlemmer. Vi startet så med å synge: «Alle fugler-» med Auden Osen ved pianoet. Kjellaug Meisingset fortsatte så med å lese et vårdikt av Dagny Tande Lied.

Dagens hovedgjest var ordfører Milly Bente Nørsett som ville orientere oss om sykehusstriden og litt om regionreforma.

Utgangspunktet er at det er vedtatt å bygge et nytt sykehus på Hjelset for Nordmøre og Romsdal. Helseforetaksmodellen fra 2002 med en minister som øverste leder har et finansieringssystem med stykkpris pr. pasient og med forskjellige priser for de forskjellige sykdommene/innleggelser. Det er lavest stykkpris for fødende som gir lite med penger til foretaket. Derfor ønsker de å sette innsparingstiltak her med sammenslåinger og redusert liggetid.

Fødeavdelingen i Kristiansund er nå vedtatt å bli overført til Molde etter en helt spesiell og nesten uforståelig argumentasjon for Molde i styret. Bjarne Storset som er medlem av styret ønsket å utsette saken. En opplevde at det var vanskelig å få fram fakta og sannheten i saka. M.a. så blir følgetjenesten for gravide fra Smøla og Aure 50 minutter lengre og med flere omlastinger. Ordføreren fortalte så om sine 3 fødsler der ingen fødsel er lik. Det er veldig viktig med en fødeavdeling i nærheten! Satsen for å ta imot et barn må heves og den fødende må få tilstrekkelig tid på sykehuset.

Som et resultat av dette har Tingvoll kommune sagt opp avtalen med helseforetaket sammen med flere kommuner på Nordmøre. Diskusjonen om å gå sammen med Trøndelag er blitt aktuell, men ho har stor kjærlighet for Møre og Romsdal og synes dette er trist. Det er usikkert hva som er best/vanskeligst av å være en utkant i Trøndelag eller en utkant i Møre og Romsdal. Det er et stort engasjement i Tingvoll kommunestyre over dette. Det må være et overordnet prinsipp at pasientenes helse ikke må settes på spill. Helseforetaket skal være et tillitsforhold mellom likeverdige parter der ikke bare godt betalte direktører skal bestemme! Folkets røst må også bli hørt.

Vi gikk så over til den politiske delen der to av partiene ville orientere om hvilken eldrepolitikk de vil arbeide for. I dag var turen kommet til KrF og MPG.

Gunnar Wågen orienterte først fra KrF: - det er full enighet om helsepolitikken i Tingvoll. Tingvoll er en god kommune å bo i! Ønsker å ha en god eldrepolitikk.

- En må prøve å øke inntektene, prøve å få flere til å bosette seg her; flere skattebetalere.

- Lokalprogrammet er ikke ferdig enda, men alle som trenger det SKAL få en sykehjemsplass. Ønsker en rimelig matpris for beboerne.

- Rokering på institusjoner er lagt på is. Ønsker å bygge nytt med private leiligheter og med kommunalt fellesareal. Brukerne må kunne ha påvirkningsmuligheter på egen situasjon.

- Viktig at den enkelte kan få bo hjemme lengst mulig

- Dette er et lokalvalg. Da er personer og engasjement avgjørende. KrF har mange gode personer på lista si. Viktig at velgerne kumulerer (setter kryss).

Vi fikk så et musikalsk innslag ved Julia Haugen. Ho spilte gitar og sang noen kjærlighetssanger.

Deretter fikk Geir Gaarder fra Miljøpartiet de grønne (MPG) ordet: - Miljøpartiet er et nytt parti i kommunen og bærer preg av det. - Eldrepolitikk er det stor enighet mellom alle partia i Tingvoll. - MPG er opptatt av trygghet, likhet og livsverdier - Har sterkest fokus på framtida og barnebarn - Utfordrer ensidig vekstpolitikk, ønsker å stille kritiske spørsmål til veivalg. - Ønsker ikke fergefri E 39 Kristiansand - Trondheim. - Det er stor forskjell på partipolitikk på kommunalt nivå og på landsplan. På spørsmål om konflikter mellom utbygging av boliger/ industri og natur/dyreliv ble svaret at det ofte vil bli et kompromiss som ble resultatet.

Hva med kompostering? Fungerer den tilfredsstillende i Tingvoll. Dette må sjekkes!

Vi avsluttet så denne sekvensen med allsangen: Jeg plukker fløjlsgress og lederen leste fra «Vett og uvett» om fallkniven.

Det ble så matpause med loddsalg. Deilige, gode påsmurte smørbrød.

Avsluttet med allsangen: «Kom mai du skjønne milde. Møtet slutt kl. 18.10. Neste pensjonistmøte blir onsdag 15. Mai.

Lørdagsløpet 4. mai Disse var med: Toril Bartnes Tuva England Marianne Gjersvoll Wena Hage Isobel Hope Jensen Thora Dalsegg Kalset Jostein Dalsegg Kalset Jorid Kristiansen Meisingset Gunnbjørn Meisingset Ragnar Næss Ingrid Reiten Pernille Ness Reiten Oddny Røskar Johanne Resell Molla Resell Aase Skamfer Bjørn Sletta Tor Erik Størseth Thora Dalsegg Kalset Vant godteripose fra Bunnpris.

0 resultater