Stor fare for kr. 0,- i resultat for pensjonistene etter årets trydeoppgjør i slutten av mai.

Mot nulloppgjør for pensjonistene

Tross det beste resultatet på flere år i forhandlingene mellom LO og NHO, anslås trygdeoppgjøret å gi et nulloppgjør for pensjonistene.
Når selv gode år for lønnstakere gir null realvekst for pensjonistene, viser det at reguleringsmetoden for landets pensjonister har feilet.

Endelig pensjonsregulering vedtas i trygdeoppgjøret 21.mai 2019. Først da vet vi med sikkerhet hva oppgjøret blir for pensjonistene i år.

Siden pensjonen skal økes med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, har vi imidlertid et godt anslag på hva resultatet blir.

LO og NHO ble enige om en ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent, og hvis vi legger denne lønnsveksten til grunn, skal pensjonen øke med 2,3 prosent med virkning fra 1.mai.

Våre beregninger viser at årsveksten i 2019 blir på 2,4 prosent. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått at prisveksten vil stige med nettopp 2,4 prosent i 2019.

Når prisene anslås å stige like mye som pensjonene, blir realveksten 0,0 prosent – dermed vil pensjonene reelt sett stå bom stille.

Med fem år uten positiv vekst for pensjonistene, må det kanskje tenkes nytt.

Vårt krav om forhandlingsrett for pensjonister er etter vår mening overmodent – Som pensjonist vil det være viktig å delta i pensjonistforbundets arbeid for å sikre en mer rettferdig pensjonsregulering. Den stadig økende ulikhet som dette medfører, må tas på alvor. Inntektsforskjellene vi har i yrkesaktiv alder opprettholdes i stor grad inn i pensjonisttilværelsen, og i noen tilfeller blir de også forsterket.

Siden pensjonsreformen ble innført i 2011 har pensjonen fra folketrygden, AFP og offentlig tjenestepensjon, økt automatisk med fratrekk av 0,75 prosent av lønnsveksten. Dette har skapt et økende gap mellom inntektsutviklingen for pensjonister og arbeidstakere, som blir større desto lenger man har vært pensjonist.

Dette må ta slutt – Som ung pensjonist bør du melde deg inn i Pensjonistforbundet her på Askøy, og delta i kampen mot denne utviklingen.

Pensjonistforbundet Askøy

Ronald Berntzen

pensjonsforbundet.askoy@outlook.com

0 resultater