Tingvoll

TINGVOLL PENSJONISTLAG

Tingvoll pensjonistlag hadde medlemsmøte 24. april på Eldresentret.

Tingvoll pensjonistlag hadde medlemsmøte 24. april på Eldresentret. Leder Eirik Oterholm ønsket velkommen til 30 frammøtte medlemmer.

Vi startet så mede å synge : «Alle fugler» med Auden Osen ved pianoet. Kjellaug Meisingset fortsatte så med å lese et vårdikt av Dagny Tande Lied.

Dagens hovedgjest var ordfører Milly Bente Nørset som ville orientere oss om sykehusstriden og litt om regionreforma. Utgangspunktet er at det er vedtatt å bygge et nytt sykehus på Hjelset for Nordmøre og Romsdal. Helseforetaksmodellen fra 2002 med en minister som øverste leder har et finanseringssystem med stykkpris pr pasient og med forskjellige priser for de forskjellige sykdommene/ innleggelser. Det er lavest stykkpris for fødende som gir lite med penger til foretaket. Derfor ønsker de å sette innsparingstiltak her med sammenslåinger og redusert liggetid. Fødeavdelingen i Kristiansund er nå vedtatt å bli overført til Molde etter en helt spesiell og nesten uforståelig argumentasjon for Molde i styret. Bjarne Storset som er medlem av styret ønsket å utsette saken. En opplevde at det var vanskelig å få fram fakta og sannheten i saka. M.a. så blir følgetjenesten for gravide fra Smøla og Aure 50 minutter lengre og med flere omlasninger. Ordføreren fortalte så om sine tre fødsler der ingen fødsel er lik. Det er veldig viktig med en fødeavdeling i nærheten! Satsen for å ta imot et barn må heves og den fødende må få tilstrekkelig tid på sykehuset. Som et resultat av dette har Tingvoll kommune sagt opp avtalen med helseforetaket sammen med flere kommuner på Nordmøre.

Diskusjonen om å gå sammen med Trøndelag er blitt aktuell, men ho har stor kjærlighet for Møre og Romsdal og synes dette er trist. Det er usikkert hva som er best/ vanskeligst av å være en utkant i Trøndelag eller en utkant i Møre og Romsdal. Det er et stort engasjement i Tingvoll kommunestyre over dette. Det må være et overordnet prinsipp at pasientenes helse ikke må settes på spill. Helseforetaket skal være et tillitsforhold mellom likeverdige parter der ikke bare godt betalte direktører skal bestemme! Folkets røst må også bli hørt.

Vi gikk så over til den politiske delen der to av partiene ville orientere om hvilken eldrepolitikk de vil arbeide for. I dag var turen kommet til KrF (Gunnar Waagen) og MPG (Geir Gaarder).

Vi fikk så et musikalsk innslag ved Julia Haugen . Ho spilte gitar og sang noen kjærlighetssanger. Neste pensjonistmøte blir onsdag 15. Mai.

0 resultater