Pensjonistmøte i Sunndal

Vel 70 hadde funnet vegen til Pensjonistsenteret mandag 25.

Vel 70 hadde funnet vegen til Pensjonistsenteret mandag 25.

mars 2019 da leder Knut Fredriksen ønsket velkommen, og tradisjonen tro leste han «dagens tekst»: Mariamesse, også omtalte som Vår Frue-dag, er den dagen en skulle kunne se den første tranen. Da skulle en også rydde og sope rotter og mus ut av husene.

Ingen hadde merknader til referatet fra forrige medlemsmøte (28/1), som lederen leste.

Trekkspillduoen Alf Mæhle og Jarl Gjerde spilte til allsangene «Nå skinner sola i vinduskarmen», «At far min kunne gjera», «De gamle fjell i syningom», «Rosen og sommerfuglen» og «Låt meg tända ett ljus». Bergljot Øiestad og Audhild Bundgaard gledet de frammøtte med henholdsvis pianomusikk og sang. Blant annet fikk vi høre «Sang til Sunndal» og «Tatervise ved bålet».

Møtets andre kulturelle innslag var Knut Fredriksens slektshistoriske foredrag, som han hadde kalt «Ei oppdagelsesreise. Første møte med ukjent slekt.» I løpet av en halv time tok han tilhørerne med til Bø i Vesterålen, hvor han i 1997- 98 hadde funnet slektninger han ikke hadde visst om.

Mens pensjonistene koste seg med kaffe, snitter og kaker, ble det også solgt lodder for over 5000 på gevinster som en del av de frammøtte hadde bidratt med.

Under punkt 5 på saklista, lagssaker, rapporterte lederen fra fylkesårsmøtet 2019 i Molde. Av de problemstillinger som ble debattert der, var kommunenes økonomi. Kommunene går med overskudd, ifølge Siv Jensen, men sliter likevel. Et annet tema som gjorde inntrykk, var det foredraget Wenche Malmedal holdt om vold og overgrep mot eldre. Hun er leder for Helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet og førsteamanuensis NTNU. Hennes doktorgradsavhandling avslører at innen helseetaten svarte 90 % av dem hun har spurt, at de har sett andre begå overgrep, og hele 87 % innrømte at de selv har begått overgrep av en eller annen art.

Pensjonistsenteret er for tiden delvis som en byggeplass å regne. Renoveringsarbeidet pågår for fullt, og det ser lovende ut, kunne Knut Fredriksen fortelle. Han roste det arbeidet Laila Rønningen hadde satt i gang, og appellerte til dugnadsånden når det nå snart var tid for å ta hele huset i bruk igjen. Når han sa det, var han både leder i pensjonistforeninga og leder i støtteforeninga, og minnet om at det blir møte i sistnevnte forening tirsdag 2. april.

0 resultater