Bremsneshatten

Averøy Pensjonistforening hadde møte 7. mars hos Anne Marits Catering .

35 hadde møtt fram da leder Anne Marie Folde ønsket velkommen,

35 hadde møtt fram da leder Anne Marie Folde ønsket velkommen, spesielt våre underholdere Bengt Eriksson som er vår fadder, Agnes Hjelset, ordfører Ingrid Rangønes og Eivind Vestnes.

Vi sang «No livnar det i lundar» med musikalsk følge av Eivind på trekkspill. Hun ga så ordet til Agnes Hjelset som hadde ord for dagen. «Blåveispiken» ble så sunget.

Så fikk Bengt ordet. Han tok for seg Pensjonistforbundets arbeid. Gikk så over til å fortelle om øvelser for å få bedre balanse. Han fortalte om de forskjellige øvelser vi kunne gjøre.

«Drømmen om Elin» ble sunget. Anne Marie fortalte om egen erfaring med trening.

Etter matpausen ble det solgt årer. «Steinrøysa neri bakken» ble sunget.

Ordføreren vår Ingrid fikk så ordet, og takket for invitasjonen. Ingrid fortalte om sine ønsker for Averøy innen eldreomsorg. Likeså en oppsummering av ståa i kommunen. Stor applaus til ordførerern som også fikk overrakt en orkide.

Anne Marie refererte fra årsmøtet. Turkomiteen ved Nancy fikk så ordet som orienterte om planlagt tur til Selbu. Turen går over fire dager med overnatting på Selbusjøen hotel og med turer i nærområdet. Plakater vil bli ferdig til neste møte.

Leder ga ord og toner til Eivind. Gulvet ble ryddet så det skulle bli plass til noe trim med dansefoten. Eivind fortalte om en dame fra Tingvoll som skriver dikt fra virkeligheten, om en liten gutt. Så vart det dans til vi trekte på årene, med noen historier fra Synøve.

Til slutt sang vi «Det som eingong var». Leder ønsket alle vel hjem, og oppfordret alle til å ta med seg noen til neste møte som blir torsdag 4. april.

0 resultater