Medlemsmøte 19.3.2019

Velferdsteknologi og Brannsikkerhet i fokus!

MEDLEMSMØTE 19. MARS 2019

Sted: Kommunestyresalen

Representant fra Lindås kommune

Ergoterapeut Hildegunn Baravelli gjennomgikk erfaringene Lindås kommune hadde

etter innføring av velferdsteknologi.

*Individuell tilpassing

*Behov/risiko for hver enkel bruker som definerer hvilket utstyr den enkelte tildeles.

*Beredskapsplan om teknologien svikter.

*Positiv tilbakemelding fra brukere og pårørende.

Status velferdsteknologi i Askøy kommune

Øyvind Hope og Paula Olsen informerte om hvor langt Askøy kommune var kommet.

*Hjelpemidler må tildeles så tidlig som mulig.

*Gir økt trygghet og økt egenmestring.

*Høyere livskvalitet.

*Utprøving viktig.

*Opplæring av ansatte viktig.

*GPS utprøves.

Brannsikkerhet i hjemmet

Representanter fra Askøy Brann og Redning informerte om hva en brann er og

hvordan slukkeapparater skal brukes.

Hver og en av oss har ansvar for brannsikkerhet.

Neste medlemsmøte 7. mai 2019, kl. 12.30 i Folkets Hus.

0 resultater