TINGVOLL PENSJONISTFORENING

Tingvoll pensjonistforening hadde medlemsmøte på Eldresentret onsdag 13. mars. 40 medlemmer møtte.

Leder Eirik Oterholm ønsket velkommen.Deretter hadde vi en fellessang: Soltroll. Auden Osen satt ved pianoet. Kari Osen sang så noen oppfriskende vårsanger med tonefølge av ektemannen.

Vi fikk så en kort orientering fra turutvalget. De foreslår en sommertur 08.08 - 14.08 til Bornholm Pris kr. 10.950,-. Påmelding innen 1.april.

Lege Thomas Bulling orienterte om bygging av nytt legesenter ved siden av Gunnars plass. Nyanlegget er tegnet av Nils Fiske. Bygget skal ha to fløyer i to etasjer som er sammenbygd. Regner med byggestart i 2019. Tingvoll har tre fastleger pluss en turnuslege og vaktsamarbeid med Kristiansund. Alle legene her har arbeidsoppgaver utenom kommunen og er avhengig av vikarer for å dekke behovet. Dette kan tidvis være vanskelig pga svært lange arbeidsdager.

Leder orienterte om at vi har fått en ny pensjonsreform på landsplan. Dette medførte en nedregulering av pensjonene. EUs fattigdomsgrense ligger på 212.000 kr. Mange har mindre enn det.

Hvordan er det så med eldreomsorga på kommunalt nivå? Alle partia som stiller liste i Tingvoll var invitert.

Inger Helene Sira møtte fra Høyre: Programprosessen i Høyre er ikke startet ennå, så en er mottakelig for innspill. Primæroppgave er viktigst for Høyre og skal prioriteres dersom nedskjæringer. Høyre er imot eiendomsskatt. Ønsker god dekning av helsetjenesten og ektepar må få bo sammen lengst mulig. Støtte frivillige organisasjoner, øke grunnbemanninga og få bedre turnusmodeller. Saksbehandlinga må være mest mulig rettferdig og lik for alle.

I spørrerunden kom det fram at det er god eldrepolitikk i Tingvoll. Sykefravær og vikarbruk har vært høy. Bedre nå og det brukes ikke lenger vikarbyråer.

Det ble deretter matpause med bordvers først.

Roger Bach orienterte så fra Fremskrittspartiet: Heller ikke Frp har startet med nytt partiprogram, så innspill tas imot. Frp vil ikke ha eiendomsskatt, den er usosial og urettferdig. Tingvoll har god eldreomsorg. Vil prøve å få ned sykefraværet. Viktig med god mat for de eldre, må ha kjøkken på institusjonene Noen er ensomme, vil styrke og støtte frivillige organisasjoner som vil hjelpe. Ønsker vannmålere i alle hus for å få en rettferdig vannavgift etter forbruk. Omsorg er ikke bare medisiner og teknikk, må ha tid til å prate og lytte. Mange hender er bra. Ønsker seg «aldersheimen» tilbake,

0 resultater