Marsmøte i Nesset pensjonistforening

Det er tirsdag 12. mars. Klokka er 15.30 og leder av Nesset Pensjonistforening, Einar Olsen, kan ønske 58 av foreningens 141 medlemmer, velkommen til medlemsmøte.

Han ønsket dagens faglige innleder enhetsleder for helse- og omsorg i Nesset Jan Karstein Schjølberg, spesielt velkommen. Vi er tilbake i nyoppussede Nesset Eldresenter som i tillegg har fått nye møbler. Som vanlig har tilretteleggerne av møtet gjort sin flid for å gjøre de fine lokalene innbydende for medlemmene. Vi er kommet «hjem» igjen.

Etter åpningssang etter tonefølge av Ragnar Stubø og Ingar Hoem på trekkspill, samt Mellvin Steinsvoll på gitar og gjennomgang av styrets arbeid siden forrige medlemsmøte, foretok Einar overrekkelse av gave til Anne Marie Lervoll og Steinar Bugge som begge før årsmøtet 12. februar, hadde frasagt seg gjenvalg som henholdsvis nestleder og første vara til styret.

Dagens tema er den nye reformen «Leve helse livet». Den svært omfattende reformen skal sikre kvaliteten på tilbudene for eldre og kommunene er gitt ansvaret for gjennomføringen. Jan Karstein Schjølberg holdt en god, livlig og informativ innledning om denne viktige reformen. Han understreket viktigheten av et godt samarbeid mellom kommune og pensjonistforening når det gjelder eldrepolitikk generelt og pekte spesielt på hvor viktig det er med godt samarbeid når det gjelder innføring av denne viktige reformen. Reformen er nå satt på kartet i Nesset og arbeidet med å innføre reformen vil måtte bli en prioritert oppgave fremover.

Leder for Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset Mellvin Steinsvoll, fikk så sitt faste kvarter. Han informerte om de saker som rådet hadde hatt på kartet i sitt møte 5. mars, samt de utfordringer som rådet ser for å få på plass nok omsorgsplasser for det behov som vil komme. Det kan ikke skjules at rådet er spent på den eldrepolitiske utvikling i den nye kommunen.

Som konklusjon etter de to innledninger vil være at Nesset Pensjonistforening forstår sin rolle som pensjonistenes interesseorganisasjon i Nesset. Foreningen er klar til å delta i det viktige arbeidet som ligger i både når det gjelder å gi reformen den plass den fortjener og folket de gode tjenester de fortjener der de bor. I dette arbeidet må et påbegynt samarbeid mellom pensjonistforeningene i Nesset, Molde og Misund bli enda tettere. Jobb nr. 1 må bli at vi sammen kommer i gode samtaler med politikerne før valget til høsten noe som vil være bra både for pensjonister og politikere.

Foreningens turkomite v/ Gerd Myklebust, Einar Olsen og Vera Sandnes minte medlemmene om den planlagte 4-dagers tur 30. juni - 03. juli, til Trøndelagskysten og om påmeldingsfristen i april. Det ble også etterlyst forslag til dagsturer.

God kaffe med smakfulle snitter, er tradisjon når Nesset Pensjonistforening har medlemsmøter og i marsmøtet 2019, var det ingen unntak fra den tradisjon. Møtets kjøkken som denne gang ble styrt av Kari Bugge og Vera Sandnes, leverte varene på en utmerket måte. En stor takk til Kari og Vera.

Etter avsluttende åresalg, allsang og historier fra blant andre Johan Sandberg og Sverre Hoem, var et nytt trivelig medlemsmøte i Nesset Pensjonistforening gått over i historien.

Nesset Pensjonistforening ønsker alle velkommen til neste medlemsmøte som finner sted tirsdag 9. april kl. 15:30 på Nesset Eldresenter.

0 resultater