Foredrag av Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, på pensjonistforbundet Askøy sitt julemøte, ble godt mottatt fra en lydhør forsamling.

Julemøte 11.desember 2018.

Besøk av forbundsleder Jan Davidsen.

På julemøte vårt i desember, fikk vi besøk av forbundsleder Jan Davidsen. Han ga forsamlingen et engasjert og informativt foredrag om viktige saker forbundet jobber med. Han fikk god respons på foredraget, og det ble åpnet for spørsmål fra engasjerte møtedeltakere.

 

0 resultater