Trubaduren Elling Solli Hem underholdt på årsmøte 2019

Protokoll fra Pensjonistforbundet Sandefjord sitt årsmøte

31 medlemmer møtte på årsmøte torsdag 28.februar 2019

Styrets sammensetning står på siste side.

0 resultater