Faste aktiviteter og møter

Månedsmøter på Grendehuset. Onsdagsaktiviteter på Aktivitetssenteret.        Stikk-Innom-dag på fredager. Sangkor. Svømming. Trim. Fine turer. Vil du bli medlem?

En kort oversikt over faste poster i tabellform.

Faste møter og arrangementer 2019

Ukedag

Kl.

Sted

Arrangement

Pris

Anm.

Mandag

10:00– 11:00

Frogner Idrettspark, 2. etg

Trim med instruktør fra Frogner IL

Kr. 50 pr. gang

Kaffe og sosialt ca. 30min etter trim

 

Mandag

15:00-16:00

Svømmehallen Frogner skole og kultursenter

Svømming

Gratis

Fremmøte senest kl. 14:55 utenfor inngangen til svømmehallen.
NB! Ikke ved skolefri

 

Mandag

14:00-15.00

Sørvald

Terapibad, gruppe  1

Kr. 500 pr. halvår

Forutsatt ledig plass,
Max 7 personer i gruppen

 

Første onsdag i måneden

11:00- ca 14:00

Frogner Grendehus

Underholdning og foredrag, bevertning, åresalg, sosialt samvær

Gratis, Å resalg

Også orientering om forestående arrangement, reiser m.m.
NB! Ikke i juli og august

 

Onsdag

                                                                   

 

10:30-12:00

 

 

    13.00

 

                                        Frogner                     Aktivitetssenter   Duevegen 8                                                                                                                                                                                          

  

 

AKTIV HYGGE,

Kaffe og vafler, sosialt samvær

Koret vårt øver

 

Kr. 30

Kr. 30 for kaffe og en vaffel, ekstra vaffel kr. 10,
NB! Ikke når det er månedsmøte

 

 

Torsdag

15:00-16:00

Svømmehallen Frogner skole og kultursenter

Svømming

Gratis

Fremmøte senest kl. 14:55 utenfor inngangen til svømmehallen.
NB! Ikke ved skolefri

 

Torsdag

14:00-15.00

Sørvald

Terapibad, gruppe  2

Kr. 500 pr. halvår

Forutsatt ledig plass,
Max 7 personer i gruppen

 

Fredag

10:00-14:00

Frogner Aktivitetssenter, Duevegen 8

STIKK INNOM, Kaffe+kake, Bingo, quiz, varm lett lunsj

Kr. 50 pr. gang

Kl. 10:00 Kaffe + kake,
ca. kl. 11:00-12:00 Bingo
ca. kl. 13:00 Lunsj
NB! Meld fra på forhånd når du kommer til Berit tlf. 932 64 208

 

Terapibad på Sørvald: Vi har 2 grupper hhv mandag og torsdag.  Beløp pr. halvår innkreves av kasserer og betales pr. bankgiro.

Betaling og åresalg på øvrige arrangementer skjer kontant de ganger man møter.

Alt arbeid i forbindelse med arrangementene onsdag og fredag skjer ved dugnad av foreningens medlemmer.  De som vil være med på dugnadene kan møte på et arrangement og skrive seg på liste eller si fra til Berit tlf 932 64 208, Solveig tlf 934 42 712 eller Kari tlf 915 44 445.

27.02.2019 JTL

0 resultater