Bak fra venstre Kjell Aarstad,Knut Aksnes,Steinar Storhaug,Torun Tromsdal,Brit Østerås og Turi Eitrem.
Foran fra venstre Inger Marie Skreden Valstad og Birk Birkens.

Nytt styre i Verdal Pensjonistlag

Verdal Pensjonistlag har valgt et nytt styre, som skal lede sine 594 medlemmer.
Foreningen er den største i nordelen av fylket, bare Trondheim Pensjonistforening er større i Trøndelag. Det nye styret vil bygge på det gode arbeidet og erfaringer som er gjort tidligere.
 

Laget vil legge ut en aktivitetsplan på denne siden.

0 resultater