Årsmøte 2019

Årsmelding for 2018

Styrets sammensetning:

Nestleder /fungerende leder Henrik Edvardsen

Kasserer:                                              Unni Nordgård

Sekretær:                                            Kjell Ola Nygård

Styremedlem:                                  Kari Nordvoll

Varamedlemmer: Arne Vassbotn, Roald Reinholdsen, Johan Hauge.

Revisorer: Kirsten Jensen og Asbjørn Pettersen.

Valgkomite: Arvid Pedersen, Sigrid Selnes, Arne Larsen.

Komite for godtgjørelse: Marvin Paulsen, Roald Reinholdsen.

Det må bemerkes at det ikke lot seg gjøre å få kanidat til ledervervet  .Løsningen ble at Henrik som var valgt til nesteleder, tok på seg oppgaven å være fungerende leder.  For å få styret fulltallig ble det valgt 3 varamedlemmer.

Medlemmer:

Ved utgangen av året har foreningen 110  medlemmer som er en nedgang på 16 fra året før. Etter vedtak i Pensjonistforbundets landsmøte skal de som har vært direktemedlemmer overføres til lokalforeningene, men dersom de ønsker det, kan de melde fra at de ikke vil være medlemmer.  Ved årsskifte fikk SPF overført 105 medlemmer, slik at vi nå har 215 medlemmer.

Medlemsmøter:

SPF har hatt 9 medlemsmøter og behadlet 18 saker. Møtene  blir holdt i kafeterien på Lamarktunet første onsdag i hver måned. På programmet har vært Ord for dagen, organisasjonssaker, faste tema foredrag/kåseri, sang og musikk, bevertning og åresalg. Vi er svært heldig som har hatt Stein Wiggo Hansen som fast musiker på møtene med sitt trekkspill.  På møtene har det vært mellom 25 og 35 frammøtte. Det er en nedgang i forhold til tidliger år.

Temaene på møtene har vært:

Januar:   Sortland sin eldrepolitikk v/ordfører Tove Mette Bjørkmo

Februar: Årsmøte.

Mars:       Mat i gamle dager v/ Arne Vassbotn

April:       Saker som Pensjonistforbundet arbeider med v/Sigmund Renshus,  medlem i sentralstyret.

Mai:         Sang- og musikk møte v/Stein Viggo, Tor Furre og 2 medlemmer fra Holand blandakor.

Juni:       Om forfatteren Åsmund Olavson Vinje v/Henrik Edvardsen

Sept.     Da Eidsfjord  ble overført til Sortland v/ Henrik Edvardsen

Okt.       Hvordan forholdene var for 50 år sidenv/Asbjørn Høgden.

Nov.       Vesterålens helgener i katolsk tid v/Svein Roar Jakobsen.

Des.       Julemøte om forfatteren Jakob Sande og julesangen Det lyser i stille grender v/HenrikEdvardsen.

Det har vært 4 styremøter og 23 saker.

Møter

7. november arrangerte Pensjonistforbundet Nordland en ekstraordinær høstkonferanse på Sortland der lokallagene i Vesterålen  og lokallag fra Lofoten og Ofoten deltok. Et av hovedpunktene på konferansen var dette at alle  de som var medlemmer sentralt skulle overføres til lokallagene.  Sentralstyremedlem Ragnhild Hagen orienterte om aktuelle saker fra Pensjonistforbundet. På konferansen var det ca. 50 deltakere, og fra  SPF deltok Henrik Edvardsen, Unni Nordgård og Kjell Ola Nygård.

Foreningen arrangerte lørdagskafe 7. april og 1. desember.

Utsendinger og tillitsverv Pensjonistforbundet Nordland.

På årsmøte i Pensjonistforbundet Nordland møtte Unni Nordgård og Kari Nordvoll. Asbjørn Høgden møtte som leder i valgkomiteen.  Asbjørn Høgden har fortsatt som leder for valgkomiteen, og Kjell Ola Nygård ble på fylkesårsmøte valgt til 1. varamedlem til fykesstyret.

Markering av 50-årsjubileum.

Sortland pensjonistforening ble stiftet 5. september 1968.  21. september ble det markert  med jubileumsfest i Samfunnssalen. Alle lokallagene i Vesterålen var innvitert, representant for Nordland pensjonistforbund, og ordføreren i Sortland og eldrerådet i Sortland.  Et orkester spilte til underholdning og dans.  Henrik Edvardsen hadde et historisk tilbakeblikk.  Ordfører Tove Mette Bjørkmo hilste fra kommunen, og   Anne Karine Innbjør fra Pensjonistforbundet Nordland.  Det var i tillegg hilsener fra pensjonistforeningene i Vesterålen, og Liv Tjønsø hilste  fra eldrerådet.  Det ble overrakt gaver, pengebeløp og blomster.  Det ble servert middag, kaffe og kaker.  Det ble ikke tatt inngang til festen.  Festen må kunne sies å være vellykket.

Medlemsutvikling

Som nevnt ovenfor har det vært en nedgang i antall medlemmer  i lokallaget. Hvordan det vil slå ut når vi nå får overført direktemedlemmer fra Pensjonistforbundet er  vanskelig å si.  Det er kanskje noe tvilsomt om de nye  vil bli aktiv i vårt lokallag, men vi kan jo håpe på at noen av dem blir det.  Mange av disse er yngre pensjonister, og det vil være en utfordring å finne tema som kan fenge. Foreningen betyr imidlertid mye for en del av de trofaste medlemmene som møter opp og deltar på møtene.

Økonomi

Regnskapet er oppgjort med et underskudd på kr. 4 587.  Dette har bl.a. sammenheng med betydelig utgifter ved markeringen av 50-årsjubileet.

Sortland pensjonistforening er et lokallag av Pensjonistforbundet.  Det er landets største pensjonistorganisasjon med rundt 230 000 medlemmer.  Det er 850 lokalforeninger og tilsammen 10 000 tillitsvalgte.  Pensjonistforbundet arbeider for å ta vare på økonomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle interesser til pensjonistene.

 

Sortland, 28. januar 2019

 

Henrik Edvardsen               Unni Nordgård           Kjell Ola Nygård        Kari Nordvoll

Arne Vassbotn                     Roald Reinholdssen          Johan Hauge

 

 

 

0 resultater