Prosjektleder Øyvind Hope og Paula Olsen, orienterte om status vedrørende velferdsteknologi i Askøy kommune.

Lenker til velferdsteknologi og en kampanje fra Askøy brann og redning

Orientering om status for arbeidet med Velferdsteknologi i Askøy kommune.

0 resultater