Omsorg

667 millioner i investereringer - Ingen nye sykehjemplasser

Budsjettet for 2013 og handlingsplanen var skuffende lesning for alle eldre i Nittedal

I handlingsplanen for 2012- 2015 ble det vedtatt å investere for totalt 667 millioner, men det var ikke plass til en eneste ny sykehjemsplass fordi det ikke var satt av en eneste krone til det.

I samarbeidsavtalen 2011 – 2015 har 5 partier forpliktet seg til: 8. Tilpasset omsorgstilbud

"Vi vil sikre alle en meningsfylt alderdom og et verdig omsorgstilbud. Vi vil ha en videreføring ogopptrapping mot målene i vedtatt omsorgsplan. Det avsettes tomter i tilknytning til eksisterendesykehjem for prosjektering av flere sykehjemsplasser. Planlegging av utvidelse ved Skytta bo- ogservicesenter starter først.Kommunen må innføre samhandlingsreformen på en god måte.Vi vil innføre lokal kjøkkendrift ved sykehjemmene. God og næringsrik mat er viktig både for helse oglivskvalitet.”

I budsjett for 2013 og handlingsplan 2013 – 2016 er det foreslått 30 millioner til sykehjemsplasser først i 2016, i et investeringsbudsjett på 677 756 500 kroner. Dette er ett år etter at valgperioden utløper og et nytt kommunestyre har ansvaret. Det er også ett år etter av valgløftene utløper og samarbeidsavtalen gjelder for.

I forrige kommunestyreperiode ble også valgløftene til nye sykehjemsplasser brutt. Det største partiet da, nemlig Frp ved Tone T. Johansen garanterte allerede på en pressekonferanse til Varingen 15.9.2006, et nytt sykehjem.

Budsjettet for 2014 har vi nå store forventninger til!

0 resultater