Fra venstre: Kjell Faxvaag, Olga Berg, Egil Haugbjørg, Anne Nordskag, Toril Indergård, John Emil Nielsen, Liv Thun, Kjell Gylland og Knut Bakken. Anne Lise Tangen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Møte i Trondheim

Fylkesstyrets første møte ble holdt i Steinkjer. Denne gangen ble møtet holdt i Trondheim. Fylkesstyret begynner å bli kjent med hverandre, og det ble et godt arbeidsmøte.

Vedlagt finner du protokoll fra møtet 5. februar.

Vi legger også ved presentasjonen som fylkesstyrets medlemmer orienterer om når de reiser rundt til lokallagene. Her er det lagt opp til samtaler, særlig omkring handlingsplaner.

0 resultater