Lunsj på Djurgården

Årsmøtet 5. februar 2014 i Søndre Nittedal Pensjonistforening

Årsberetning for 2013

Styret i 2014 er:

Leder:  Dag Skirbekk

Nestleder: Reidunn Foss

Kasserer: Astrid Tøsse

Sekretær: Vera Eriksen

Styremedlem: Håkon Moen

0 resultater