Opprørt: (f.v.) Lars Flatvad i Hørselshemmedes landsforbund, Steinkjell Voll i Bridgeklubben ved Sunndal pensjonistsenter, Oddrun Stensø Nasvik i Sunndal revmatikerforening og Knut Fredriksen i Sunndal pensjonistforening.

Opprørt over husleiekrav – flere foreninger vurderer å flytte ut av pensjonistsenteret

Etter å ha brukt Sunndal pensjonistsenter gratis siden oppstarten, er nå brukerne pålagt å betale husleie. – Lovløst system, mener eldregeneralen.

Etter å ha brukt Sunndal pensjonistsenter gratis siden oppstarten, er nå brukerne pålagt å betale husleie. – Lovløst system, mener eldregeneralen.

DEL

Sunndal Pensjonistforening og Bridgeklubben ved Sunndal pensjonistsenter er opprørt over at de nå er pålagt å betale husleie for å bruke senteret etter årevis med fri bruk. Foreningene og organisasjonene som bruker senteret har fått frist til 1. mars med å inngå en leieavtale.

Sunndal Pensjonistforening vurderer å ta med seg sine eiendeler og flytte ut av bygget hvor de har hatt gratis kontor- og møtelokaler i 34 år.

– For oss vil husleien dreie seg om rundt 50.000 kroner i året. Det har ikke foreningen økonomi til, sier Knut Fredriksen, som er leder i foreningen.

Bridgeklubben har fått bruke pensjonistsenteret til ukentlige sammenkomster uten å betale husleie siden 1992. Ifølge klubbens leder Steinkjell Voll betyr husleien at hvert medlem må ut med over 2.000 kroner i året for å være med.

Får 400.000 til drift

Pensjonistsenteret eies av Sunndal kommune og drives av Støtteforeninga for Sunndal pensjonistsenter. Støtteforeninga mottar et driftstilskudd på 400.000 kroner årlig fra kommunen.

Den nåværende driftsmodellen ble vedtatt i kommunestyret 5. september 2018. I modellen heter det blant annet at «eventuell leie/dekning av administrative kostnader besluttes av støtteforeningen». Foreningen rapporterer til Sunndal kommune ved to møter hvert år.

Bygget som huser pensjonistsenteret ble gitt Sunndal kommune gratis fra ÅSV i 1981 for at det skulle brukes til aktivitetssenter for kommunens pensjonister. Tomta ble innløst ved et makeskifte.

Hevdsrett?

Brukerne ble meddelt nyheten om husleie i et møte med Støtteforeninga 21. januar.

Fredriksen og Voll mener det er flere forhold som gjør det problematisk at Støtteforeninga nå innfører husleien.

– Jeg er skeptisk til jussen i dette, sier Fredriksen.

Han forteller at han har bedt Pensjonistforbundet sentralt om juridisk bistand.

Fredriksen mener pensjonistforeningen og bridgeklubben har opparbeidet seg hevdsrett gjennom henholdsvis 34 og 26 års bruk.

– Så lenge kommunen eier huset, skal vi kunne fortsette å bruke det på den måten vi tradisjonelt har gjort, sier han.

– Og dersom pensjonistene flytter ut, vil det kunne føre til at klausulen i avtalen mellom kommunen og ÅSV nulles ut. Hva skjer da?, spør Fredriksen.

– Opererer innenfor lovløst system

Foruten pensjonistforeningen og bridgeklubben blir også Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Sunndal, Sunndal Revmatikerforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Sunndal og Nesset påvirket av Støtteforeningas beslutning. De tre sistnevnte foreningene har til nå betalt husleie, men denne vil øke med de nye satsene.

– Dette er et skudd for baugen for frivilligheten i Sunndal, sier styremedlem Lars Flatvad i HLF Sunndal.

Knut Fredriksen stiller spørsmål ved om husleieloven gir Støtteforeninga anledning til å heve husleien i med så mye som nå foreligger. For LHL skal det være snakk om en økning på 100 prosent.

Et annet spørsmål eldregeneralen vil ha besvart gjelder hvorvidt bygget går over til å bli et næringsbygg ved innføringen av husleien, med de skattereglene det fører med seg.

– Hele systemet opererer etter min mening innenfor et lovløst system. Det kan vi ikke finne oss i, sier han.

Kritisk til vedtak

Fredriksen er også kritisk til kommunestyrets vedtak om den nye organisasjonsmodellen for driften av pensjonistsenteret fra september i fjor.

– Det er kommunen som har skapt dette rotet, hevder han.

Han peker blant annet på at den ett år lange saksutredningen etter hans mening ikke på noen områder tok hensyn til uttalelsen fra Sunndal Pensjonistforening, som ble oversendt kommunen tidlig i utredningen og som inneholdt en rekke forslag til brukersamarbeid.

– Nå er all makt hos styret i Støtteforeninga, sier Fredriksen.

I sakspapirene for kommunestyrets vedtak er bridgeklubben ikke nevnt blant pensjonistsenterets brukere.

– Sakspapirene oppfatter oss åpenbart som «sporadiske brukere» etter at vi har vært der i 26 år. Da spør jeg meg om sakspapirene er et godt nok grunnlag for et slikt vedtak, sier Steinkjell Voll.

– Fortjener takk for innsatsen

Fredriksen mener pensjonistforeningen og de andre foreningene for Sunndals pensjonister fortjener en takk for innsatsen istedet for å bli behandlet som leietakere.

– Regningen mener jeg at jeg har gode nok kort på hånden for å bli kvitt, så det er ikke derfor jeg reagerer så sterkt. Jeg er mer opptatt av formålet med pensjonistsenteret. Hvilke goder har kommunen igjen for å ha pensjonistforeningen, bridgeklubben og de andre? Det som foreningene driver med er en investering i lokalsamfunnet. Vi utsetter tidspunktet for siste tur til sykehjemmet. Jeg håper kommunen kan vise raushet overfor de helsefremmende tiltakene foreningene gjør for å gi eldre sosial omgang og for å holde hodene våre friske. Det burde Sunndal kommune ha råd til å fortsette med. Vi fortjener gratis hus og en takk for hjelpen, fastslår Fredriksen.

0 resultater