Årsmøte i Førde Pensjonistlag

Ungdomshuset Viking 13. februar 2019 kl. 16 00

I tilleg til vanlege årsmøtesaker som årsmelding frå styret og val vil Generalsekretær Harald Normann frå Pensjonistforbundet halde hovudinnlegget om eldre som ein viktig ressurs for samfunnet.

Song og musikalsk underhaldning og servering av kaffi og rundstykke.

Velkommen !

0 resultater