Årsmøte avholdt 7. februar 2013

Ingen endringer under valget

Styret 2013:

Ruth Berg - styreleder

Ingvar Omenås - nestleder

Signe Aspehaug - kasserer

Bjørg Seljeflot - sekretær

 

Du kan lese årsmeldingen for 2012 ved  å klikke på vedlegget til høyre.

0 resultater