Stein Amdal, Tor-Finn Granlund, Inger Marie Skreden Valstad og Tora Strand synes det er givende å kunne hjelpe eldre.
Bildet er fra avisa Innherred

Kjemper for verdig eldreomsorg

I Verdal finnes det en "Ressursgruppe for rett til verdig eldreomsorg», som skal være til hjelp for eldre. Ressursgruppen opplever stadig at det er et behov blant innbyggerne for å få assistanse når de skal finne ut av retten til eldreomsorg.

De frivillige i ressursgruppen begynte sitt arbeid på vårparten i 2016. Tora Strand, Inger Marie Skreden Valstad, Tor-Finn Granlund og Stein Aamdal har siden hjulpet flere med å få veiledning og støtte, hjelp med søknader og klager. Hjelpen koster ikke noe. Informasjon om gruppen er hengt opp rundt omkring, blant annet på legesenter. Det er også mulig å ta direkte telefonkontakt med medlemmene i gruppen.

Gruppen har hatt rundt 40 hjemmebesøk, blant annet hjulpet flere med søknader til kommunen. Hvis det blir avslag sender de klage til kommune og Fylkesmannen. Noen har det gått bra med, mens andre har de ikke lyktes med.

Ressursgruppen trekker trådene tre år tilbake i tid. Etter vedtaket om å avvikle 24 sykeheimsplasser ved Ørmelen bo- og helsesenter forutså de en situasjon med større utfordringer i eldreomsorgen.

- Rådmannen anbefalte at det var greit å legge ned 24 sykeheimsplasser. Da skulle det gå to år og omsorgsboliger skulle erstatte disse. Nå er det gått tre år og det er ytterligere tre år til det nye helsehuset står på plass, sier Stein Aamdal. Han peker også på at antall planlagte sykehjemsplasser er færre en fremtidig behov.

Når det gjelder kommunens venteliste, er den gjenstand for antakelser på grunn av mangel på åpenhet. Fordi kapasiteten er gått ned, antar ressursgruppa at det er mange som burde fått avlastning, men som ikke får det. Det har blitt en kamp om i det hele tatt komme på ventelista

Også Eldrerådet i Verdal er opptatt av den kommunale ventelisten. De skal fra neste år få kvartalsrapporter som viser hvor mange som søker og hvor mange som klager.

Amdal mener løsningen på problemet er å innføre en ventelistegaranti med nasjonale retningslinjer, slik at det ikke er opp til hver enkelt kommune å vedta retningslinjer for hvordan rettigheten skal innfris. Slik det er nå blir lovverket presset på grunn av manglende kapasitet.

 

 

 

 

0 resultater