Sverre Gran (til høyre) og Morten Nordby mener mange eldre trafikanter diskrimineres og tråkkes på ved å måtte gjennomføre kognitiv test når de vil fornye førerkortet ved passerte 75 år. (Foto: John

Eldre trafikanter diskrimineres

Sverre Gran (81) har i årevis kjempet for eldre bilføreres rettigheter. Han mener mange unødig er blitt fratatt muligheten til å kjøre bil.

 

Er du over 75 år og vil fornye førerkortet ditt, må du som hovedregel bestå den kognitive testen «Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR), populært kalt «senil-testen» på folkemunne.

Selv om det i veiledningen fra Helsedirektoratet står at testen kun skal brukes ved mistanke om kognitiv svikt, har den glidd inn som en obligatorisk del av helseattesten for eldre.

IKKE ROM FOR SKJØNN

Testen kom inn i forbindelse med de nye retningslinjene for førerkort, innført fra 1. juli 2010. Allerede i september samme år stilte Bent Monsbakken Reinsvoll og Dag Aarskog, overleger og spesialister i psykiatri, følgende spørsmål: «Nye førerkortforskrifter økt trafikksikkerhet eller krenkelse av menneskeverd?»

Stryker du på testen, får du ikke fornyet førerkortet. Pensjonisten har fått kjennskap til fatale følger for dem som har mistet førerkortet etter å ha gjennomført den kognitive testen.

– Denne famøse testen, som ikke gir rom for skjønn, er i stor grad meningsløs og har liten eller ingen relevans for trafikksikkerheten. Det er slått fast gjennom forskning. Danmark fjernet testen i 2017. Andre land, som Sverige og Tyskland, har aldri hatt den, forteller Sverre Gran og Morten Nordby, som kjemper mot det de mener er diskriminering av eldre trafikanter.

NEDLATENDE ADFERD

Sammen med blant annet tidligere statssekretær Anders Madslien (80) og læreren Morten Nordby (53) har den tidligere flykapteinen og lederen i Norsk Flygerforbund, Sverre Gran (81), jobbet for å påvirke politikere og opinionen.

– Slik jeg ser det, krenkes rettssikkerheten til en gruppe mennesker men også det enkelte menneske. Mange eldre har stor respekt når de kommer inn til legen, de opplever angst og glemmer kanskje også viktige spørsmål i konsultasjonen. Mange eldre føler å bli møtt med nedlatende adferd og tråkket på under konsultasjonen hos legen. De føler også stort press ved å skulle gjennomføre testen i løpet av en fastsatt tid. Fastleger som er nedsyltet i arbeid, må bruke tid og ressurser på disse testene, tid som kunne ha vært nyttet på andre oppgaver. De som mister førerkortet, må nødvendigvis belaste samfunnet mer økonomisk ved at de ikke lenger klarer seg selv på samme måte, sier Sverre Gran.

DISKRIMINERENDE

Verken Gran eller Nordby har noe imot at folk skal sjekkes både for fysisk og mental helse.

– Alle bør sjekke helsen sin. Når du blir eldre, blir helsen dårligere. Samtidig er eldre flinkere enn andre til å se og innse sine begrensninger. Hvis du ikke er trygg på å kjøre i byen, lar du det være. Det er denne særbehandlingen av eldre som ikke er faglig begrunnet og diskriminerende, vi kjemper imot, sier Gran og Nordby.

De er klare på at det ikke er noen menneskerett verken å kjøre eller ha adgang til bil. Men alder alene skal ikke være noen grunn til å miste førerkortet. Nyere forskning viser dessuten at det er liten sammenheng mellom alderen på føreren og hvor sikker kjøringen er.

- Norge har Europas friskeste eldrebefolkning. Hvorfor skal vi da ha regler som nedverdiger eldre som gruppe og gjør det vanskelig å leve et inkluderende og godt pensjonistliv? På alle andre områder i samfunnet legges det til rette for at eldre skal kunne være med, bortsett fra på veien. Etter mitt syn er det positivt med eldre i trafikken, sier Sverre Gran.

– Den kognitive testen, som for øvrig favoriserer dem med høyere akademiske utdannelse, har fungert som en mental giljotin på tusenvis av eldre, hevder Morten Nordby.

ENDRING I 2019?

Stortinget forkastet i mai et forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å fjerne de obligatoriske helseattestene. Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om en rapport fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet for å se hvordan ordningen kan endres, med mål om endring i 2019. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) fortalte i slutten av april at regjeringen ville fjerne det generelle kravet om en slik helsesjekk.

NAF ER PÅ BANEN

- Dette ønsker vi velkommen. Landsmøtet vårt i vår kom med en resolusjon om dette, uttalte Morten Fransrud, fagsjef for trafikktrening i Norges Automobilforbund (NAF), til bladet Motor i september. NAF kan ikke fastslå at den kognitive testen har hatt noen effekt for trafikksikkerheten, og ønsker derfor at ordningen med den obligatoriske helseattesten skal revideres.

– Personlig mener jeg at eldre som mister førerkortet etter å ha strøket på denne testen, nesten er rettsløse. Har en fastlege først sagt nei, har de i realiteten nesten ingen ankemuligheter. De burde få tilbud om ny kognitiv test hos en spesialist, eller tilbud om en praktisk vurderingsprøve ved den lokale trafikkstasjonen, uttalte fagsjef Morten Fransrud til bladet Motor.

0 resultater