Kjell Ivar Berget i aksjon

Brannsikkerhet i hjemmet

Brannmann, Kjell Ivar Berget holdt forsamlingen i ånde med sitt innlegg. Direkte på sak og involvering av deltakerne skapte engasjement. 

Kjell Ivar var svært engasjert og viste med eksempler og egen erfaring betydningen av å ta sine forholdsregler. Forsamlingen var likevel så kunnskapsrike at foredragsholderen erkjente at de tilstedeværende måtte ha levd noen år og selv erfart hva en skal og ikke skal i forhold til når brann har oppstått.

Innlegget endte med at Kjell Ivar tilbød seg å komme på hjemmebesøk for å sjekke statusen for den enkelte. Mange stimlet sammen rundt han der han noterte navn og telefonnummer. Godt levert.

Bersvenn Støen fra NAV gav oss litt informasjon om planene for å etablere en utstyrssentral i Våler. Kommunen har mottatt 350.000 fra Staten som skal brukes til innkjøp av egnet utstyr. Sentralen skal legges til den planlagte frivilligsentralen. Støen anmodet pensjonistene om samarbeid for å få dette i drift og litt hjelp ved distribusjon om tilpasning av utstyret. Flere av deltakerne kunne nok tenke seg å involvere seg i arbeidet. 

Metatekst

0 resultater